Till innehållet
Allmänt

Österbottens välfärdsområde premierades för sina ständiga framgångar som utbildningsanordnare

Österbottens välfärdsområde arbetar målmedvetet och långsiktigt med yrkesinriktad påbyggnadsutbildning. Det här är något som även uppmärksammats av Läkarförbundet och Yngre läkares förening, som utnämnde Vasa centralsjukhus till en ständigt framgångsrik utbildningsanordnare (fi. Kestomenestyjä).

Vasa centralsjukhus inremedicinska enhet och enhet för kvinno- och barnsjukdomar beviljades titeln ”Kestomenestyjä”, ett omnämnande som ges till utbildningsanordnare inom hälso- och sjukvården. Vasa centralsjukhus mottog också samma utmärkelse som helhet.  

Hedersomnämnandet beviljades av Läkarförbundet och Yngre läkares förening, som årligen samlar in respons av specialiserande läkare.

Titeln ”Kestomenestyjä” beviljades nu första gången till hälsocentraler, sjukhus eller enheter på hälsocentraler eller sjukhus som upprepade gånger nått framgång i den förfrågan där man kartlägger utbildningsanordnarna inom hälso- och sjukvården.

I förfrågan kartlägger man bland annat introduktionen och handledningen men också arbetsförhållandena och belastningen i arbetet. För att beviljas titeln ”Kestomenestyjä” måste utbildningsanordnaren ha fått fem stjärnor varje år under tidsperioden 2019−2021.

Överläkaren i gynekologi och förlossningar Jennica Kööpikkä gläds för den nya titeln. Hon försöker alltid sätta sig i de studerandes ställe och vara lyhörd för deras önskemål.

−  Målet är att vi i framtiden ska ha kompetenta kollegor. Men naturligtvis hoppas vi också att de som specialiserar sig hos oss ska se Vasa som en bra arbetsplats och en bra plats att bo på, säger Kööpikkä.

Otto Knutar, överläkare i endokrinologi, anser att de mera erfarna läkarnas viktigaste uppgift är att vara en rollmodell för sina specialiserande kollegor. 

Överläkaren i endokrinologi Otto Knutar tror att det positiva resultatet beror på den goda sammanhållningen. Knutar svarar för introduktionen av de läkare som utför sin specialisering på den medicinska enheten.

Vasa centralsjukhus är tillräckligt litet för att kännas hemtrevligt men tillräckligt stort för att vi ska kunna introducera de studerande även i mer sällsynta arbetsuppgifter.

Otto Knutar

Stöd av tutor   

Österbottens välfärdsområdes framgång i studerandeförfrågan överraskar inte Isabella Niemelä, som specialiserar sig i Vasa. Niemelä som studerat medicin i Uleåborg hamnade i Vasa i sin makes kölvatten. Maken specialiserar sig i kirurgi.

När Niemelä hade arbetat ett år på en hälsocentral, började hon sin specialisering i gynekologi på centralsjukhuset i augusti 2021. Niemelä som vuxit upp i Helsingfors medger att hon till en början nog var nervös inför flytten till det tvåspråkiga Österbotten.

− Numera hajar jag inte ens till om patienten inte kan finska. Jag deltar i en språkkurs som är skräddarsydd för gynekologer, och det har sänkt min tröskel att använda svenska i praktiken. 

Specialiseringsperioden har också rent allmänt överskridit Niemeläs förväntningar. I Vasa har man tagit väl hand om henne.

− Under min första månad fick jag lära mig ingrepp i lugn och ro under handledning av specialister. Sedan fick jag bekanta mig med verksamheten på kliniken i olika långa perioder, berättar Niemelä.

Isabella Niemelä är nöjd med sin specialiseringsperiod vid Vasa centralsjukhus.

Mångsidigheten inom gynekologin är något som hon fascineras av. Specialiteten inrymmer såväl ultraljudsdiagnostik som förlossningar och operationer.

− I mitt arbete måste jag ställning till stora och svåra frågor, till exempel i samband med cancer, missfall och barnlöshet. Det viktigaste är att hitta det rätta sättet att interagera och bemöta varje patient.

På arbetsplatsen har Niemelä en egen tutor som vid behov kan erbjuda henne mentalt stöd. Hon berömmer också den sammanhållning som hon har med de två andra läkare som specialiserar sig i gynekologi.

Erfarna som rollmodell

På den inremedicinska kliniken finns det drygt tio läkare som samtidigt deltar i specialiseringsutbildningen. Knutar upplever att han ofta under sin egen specialisering lämnades ensam med utmaningarna i arbetet. Han försöker undvika att upprepa samma misstag.

− Jag strävar medvetet efter att hålla kontakttröskeln låg och hjälpa till där jag kan, även om frågan inte direkt har med jobbet att göra.

Han anser att de mera erfarna läkarnas viktigaste uppgift är att vara en rollmodell för sina specialiserande kollegor. 

− Läkarens arbete är krävande och i synnerhet de specialiserande läkarna får inte sina viktigaste lärdomar i föreläsningssalen utan i det praktiska arbetet. Redan med tanke på patientsäkerheten är det viktigt att man tar hand om de specialiserande läkarna, säger Knutar.

Läkarnas specialiseringsperiod varar sammanlagt 5−6 år. Merparten av läkarna på den inremedicinska kliniken har likt Knutar specialiserat sig i Vasa och återvänt till orten efter en obligatorisk studieperiod på ett universitetscentralsjukhus.  

De utbildningsanordnare som beviljades titeln ”Kestomenestyjä” offentliggjordes på Läkardagarna på onsdagen den 25 januari 2023.