Till innehållet
Allmänt

Vasa centralsjukhus har en av modernaste operationsavdelningarna i Finland

Kolme lääkäriä esittelee modernin leikkaussalin laitteita.
Den tre år långa renoveringen av operationsavdelningen vid Vasa centralsjukhus blev klar i våras. I Vasa kan man nu glädjas för att både operationssalen i F-byggnaden och dagkirurgin i Y-byggnaden har moderna, välfungerande och rymliga utrymmen.

Renoveringen genomfördes under loppet av tre år i sex olika faser. För att hålla operationsverksamheten i gång hela tiden krävdes det omfattande flexibilitet av personalen.

– Renoveringen var krävande både med tanke på tekniken och personalen. Det finns bland annat många gaser och mycket elektricitet i utrymmena, varför det krävdes en omfattande omorganisering för att upprätthålla en normal operationsverksamhet under renoveringen, berättar operationsavdelningens koordinerande avdelningsskötare Terhi Venäläinen.

Tre läkare och en operationssköterska står på operationssalen. Personen längst till vänster bär strålskyddsutrustning.
Olli Hautero, Matias Hannuksela, Sakari Pietiläinen och Carina Yli-Panula

Vasa är det första centralsjukhuset i Finland med en hybridsal

I samband med renoveringen fick operationsavdelningen också en hybridsal – något som tidigare endast funnits på universitetssjukhus i Finland. Vasa är det första centralsjukhuset i Finland där man tog i bruk en sådan sal. Nu har en likadan sal tagits i bruk på bland annat sjukhuset Nova i Jyväskylä. Överläkaren i kärlkirurgi Olli Hautero förmodar att det inom 10 år kommer att finnas en hybridsal på de flesta centralsjukhusen i landet.

– I Lahtis pågår ett motsvarande projekt som bäst och i Joensuu står man i startgroparna, berättar Hautero.

I mitten av operationssalen står ett tomt behandlingsbord, till vänster står en kirurg i strålskyddsutrustning, till höger flyttar en läkare och en sjuksköterska den stora skärmen närmare behandlingsbordet. Den vänstra sidan av rummet är upplyst med grönt ljus och den högra sidan med rött ljus.
Hybridhallens belysning kan varieras efter behov.
När man tittar på svartvita bilder är röd-grön belysning bäst.

En hybridsal kräver ett större utrymme än en vanlig operationssal och dessutom behövs det ett övervakningsrum för bilddiagnostik. För att bygga en hybridsal på operationsavdelningen måste två operationssalar slås samman.

– Redan i planeringsfasen försökte vi ta i beaktande att så många specialiteter som möjligt ska kunna använda sig av hybridsalen, eftersom vi inte utför lika många hjärt- och kärlingrepp som de större sjukhusen, säger Hautero.

Tack vare hybridsalen har vårdperioderna blivit kortare

Erfarenheterna av den nya, teknologiskt moderna salen har varit goda. Hybridoperationerna är till stor nytta för såväl patienten som sjukhuset.

– Många specialiteter kan dra nytta av salen och patienterna tillfrisknar snabbare i och med att antalet öppna operationer blir färre. I och med den nya salen behöver vi heller inte remittera lika många patienter till universitetssjukhus för operationer, säger anestesiöverläkare Matias Hannuksela.

I hybridsalen genomförs kärlkirurgiska och ortopediska ingrepp. I salen kan man samtidigt kombinera tre olika funktioner: bilddiagnostik av toppklass (röntgen, CT-undersökningar dvs. datortomografiska undersökningar och tredimensionell radiodiagnostik), kirurgi och anestesi. Även hjärtstationen kan dra nytta av salen i samband med installationer av pacemakrar.

I stället för stora, öppna operationer kan ingreppet tack vare hybridsalen nu allt oftare genomföras över längre sträckor i kärl. Det här gör att vården inte blir så tung för patienten, samtidigt som tillfrisknandet blir snabbare, sjukhusperioderna kortare och eventuella komplikationer lättare.

– Efter exempelvis en öppen operation av aortan krävs det åtminstone ett dygn av intensivvård eller till och med flera dygn och cirka en vecka av vård på avdelning. En del patienter som opererats med hybridmetoden får åka hem redan en dag efter ingreppet, berättar Hautero.

Under de bilddiagnostiska undersökningarna har man på strålskyddsvästar i operationssalen. I och med hybridsalen har också skötarnas arbete ändrat, vilket krävt utbildning.

– Utbildningarna inleddes redan år 2019, när två av våra operationssalsskötare deltog i den första hybridskötarkursen i Finland. Under den utbildades de i exempelvis strålsäkerhet. Nu har vi sammanlagt fem utbildade hybridskötare och snart får vi tre till, berättar Terhi Venäläinen.

Bilddiagnostiken ger fler möjligheter

– Tack vare de tredimensionella bilddiagnostiska undersökningarna som utförs i hybridsalen kan man under operationen kontrollera placeringen av skruvar noggrannare än tidigare, berättar ortoped Sakari Pietiläinen.

En läkare med en blå skjorta och en vit jacka håller i sina händer en tredimensionell modell av ryggraden, som illustrerar skruvarna och metallstöden från förbeningsoperationen.
Ortoped Sakari Pietiläinen

Pietiläinen berättar att tredimensionell bilddiagnostik används inom ortopedin i synnerhet vid operationer där man utvidgar ryggkanalen och stelopererar kotor på grund av felaktig rörlighet.

–  Tack vare att vi nu under operationer har tillgång till tredimensionell bilddiagnostik och navigering kan vi i Vasa nu utföra sådana operationer som vi tidigare akut har skickat till universitetssjukhus. Operationerna kan tack vare den nya tekniken genomföras säkrare och tryggare. Det är ofta lättare även för patienten när vi kan vårda patienten lokalt hos oss, säger Pietiläinen.

En investering på säkerhet och framtiden

Utrustningen i hybridsalen har kostat 1,4 miljoner euro, vilket är en lika stor investering som exempelvis i en apparat som används för magnetundersökningar eller datortomografiska undersökningar (CT).

– I och med att avdelningen ändå måste renoveras tog vi tillfället i akt och planerade långt in i framtiden.

Enligt de europeiska vårdrekommendationerna ska sjukhus ha tillgång till en hybridsal eller tillräckligt högklassiga bilddiagnostiska apparater i anslutning till operationssalen Det här var en investering på en omfattande och trygg verksamhet. Med hjälp av den kan vi fortsätta med kärlkirurgi i Vasa, säger Hautero.

Överläkaren i ortopedi Erno Lehtonen-Smeds påpekar att man gör inbesparingar när operationspatienternas vårdperioder blir kortare och allt fler operationer kan utföras i Vasa.

– Prislappen för vården på universitetssjukhus är lätt femsiffrig.