Till innehållet
Allmänt

Endoskopierna koncentreras till skopienheten i H-huset

Flytten av den specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar till H-huset fortsätter på Vasa centralsjukhus i Sandviken. Vecka 10 är det dags för de kirurgiska och inremedicinska poliklinikerna, åtgärdsenheten och skopienheten att flytta in i de nya lokalerna.

– Vi verkligen väntar på flytten till de nya lokalerna. Den har ansträngt personalen, men snart är vi på upploppet och får flytta in i nya och fina lokaler, säger Sanna Vierimaa som är koordinerande avdelningsskötare på den kirurgiska polikliniken och skopienheten.

Flytten kommer att föra med sig stora förändringar för sjukhusets endoskopiverksamhet för i fortsättningen kommer alla endoskopier att utföras på en enda enhet på den andra våningen i H-huset. Tidigare har endoskopier genomförts på såväl den inremedicinska polikliniken som på den kirurgiska polikliniken och lungpolikliniken. I fortsättningen kommer urologins cystoskopier eller endoskopier av urinrör, bronkoskopier eller endoskopier av luftrör, koloskopier eller endoskopier av tjocktarmen och gastroskopier eller endoskopier av magsäcken att utföras på skopienheten.

Väntsal i skopia-enhet
Bakom dörrarna i metall finns bronkoskopirum där man genomför endoskopier av luftrör. Ett av rummen används också för läkarmottagningar.

– Från och med år 2022 har alla 60–68-åriga män och kvinnor i Finland börjat screenas för tarmcancer. Merparten av dem som får ett positivt testresultat i det avföringsblodtest som görs hemma hänvisas till vidare undersökningar, främst koloskopi. År 2023–2024 kallas 60–70-åringar till screening, vilket betyder att antalet screeningsundersökningar håller på att öka, säger Vierimaa.

Flytten av den kirurgiska polikliniken och skopienheten kommer att genomföras på följande sätt: i början av vecka 10 bedrivs verksamheten ännu i de gamla lokalerna och på torsdagen den 9 mars flyttas verksamheten till de nya lokalerna och på fredagen den 10 mars börjar verksamheten i de nya lokalerna. Den kirurgiska polikliniken kommer att bedriva verksamhet både på den första och andra våningen.

Den inremedicinska polikliniken flyttar till den andra våningen i H-huset på onsdagen den 8 mars.

– Vecka 10 kommer personalen på den inremedicinska polikliniken enbart att sköta brådskande verksamhet. Det största jobbet blir att kalla alla patienter som ska undersökas på polikliniken under de närmaste veckorna, eftersom det här kommer att skötas per telefon, säger koordinerande avdelningsskötare Kirsi Vaaranmaa.

Den åtgärdsenhet som erbjuder icke brådskande specialiserad sjukvård som behövs samma dag är helt stängd på grund av flytten den 8 mars och upprätthåller endast en begränsad verksamhet redan den 7 mars. På torsdagen den 9 mars kl. 7–18 tas patienter sedan emot i de nya lokalerna på den andra våningen i H-huset. På åtgärdsenheten genomgår patienter olika läkemedels- och cytostatikabehandlingar, blodtransfusioner, olika biopsiundersökningar, kardioversioner och undersökningar.

Näst i tur står lungpolikliniken och neurologiska polikliniken. De flyttar in i H-huset vecka 12. En del av den psykosociala servicen kommer att flytta in i H-huset i månadsskiftet mellan mars och april, noggrannare information ges närmare flytten.

På bilden i början av artikeln Skopienhetens tf. biträdande avdelningsskötare Ann-Sofie Björkqvist-Onnela och koordinerande avdelningsskötare Sanna Vierimaa visar upp skopienhetens moderna instrumentvårdsutrymme. Smutsiga instrument förs in i rengöringsrummet som finns bakom skåpen via en dörr, medan rena instrument hämtas från den så kallade rena sidan via en annan dörr.