Till innehållet
Allmänt

En mobilapplikation underlättar kontakten mellan patienten och vårdenheten


Österbottens välfärdsområdes skopienhet använder sig av en mobilapplikation för att underlätta och tydliggöra patientens förberedelser inför åtgärden och återhämtningen efter åtgärden. Dessutom gör applikationen det lättare och flexiblare att hålla kontakt med vårdenheten, eftersom den fungerar som primär kommunikationskanal under hela vårdtiden.

Mobilapplikationen är ett alternativ för de patienter som vill använda elektroniska kanaler för ärendehantering. Vid sidan av mobilapplikationen skickas fortfarande också brev hem per post och patienten får själv välja vilket sätt hen vill använda.

– I applikationen skapas en tidtabellslagd vårdstig för patienten och genom att följa den får patienten all nödvändig information i rätt tid. Applikationen påminner exempelvis patienten om när hen ska börja fasta och ta mediciner, vad hen får äta före åtgärden eller när det är dags att besöka laboratoriet, berättar Susanna Heinonen, utvecklare av programtjänsten och ordförande för arbetsgruppen för patientinformation.

BuddyCare heter i fortsättningen ÖVPH Hjälpare

Skopipatienterna har redan kunnat använda applikationen med namnet BuddyCare, men i fortsättningen hittar man den på namnet ÖVPH Hjälpare i appbutiken.

– Dessutom ändras sättet att logga in i applikationen. Hittills har man loggat in i applikationen med en personlig kod man fått av vårdpersonalen, men i fortsättningen används stark autentisering via Suomi.fi. Man behöver alltså nätbankskoder.

För barnpatienter används BuddyCare och inloggning med en personlig aktiveringskod även i fortsättningen, eftersom föräldrarna inte kan logga in i barnets uppgifter med sina egna bankkoder.

Applikationen Hjälpare kan snart också användas av patienter som kommer på ortopediska operationer.

– Applikationen har fått mycket bra respons, över 90 procent av de som använder appen rekommenderar den för andra. 69 procent av de som fått förslag om att använda applikationen tar den i bruk, berättar Heinonen.

En användare ger följande kommentar: ” Applikationen lindrade nervositeten och de tidsinställda anvisningarna gjorde det lättare att förbereda sig inför åtgärden.”

För att använda applikationen krävs att patienten har en smarttelefon (Android/iOS) eller en surfplatta (iPad) samt internetförbindelse. Patienten kan ladda ner applikationen gratis i appbutiken.