Till innehållet
Allmänt

H-huset samlar primärvårdens tjänster i Vasa: Smidig vård och jämlik vårdtillgång eftersträvas

I mitten av december överförs en stor del av servicen vid hälsostationerna i Vasa till H-huset på sjukhusområdet i Sandviken. Avdelningsskötare Marlene Vägar berättar vad förändringen innebär i praktiken.

Ett av pandemiårens största byggprojekt i Vasa står klart och det är dags för primärvården att göra sig hemmastadd på sjukhusområdet. Först ut är skötar- och läkarmottagningarna i Gerby, Dambrunnen, Korsnäståget och på Kyrkoesplanaden. Mottagningen i Lillkyro fortsätter på samma plats som tidigare.

Avdelningsskötare Marlene Vägar ser fram emot flytten till H-huset.

− Mindre hälsostationer är mer sårbara än större vårdenheter. Kunderna har också försatts i ojämlik ställning då mottagningstiderna fördelats områdesvis, säger Vägar.

Personalen i H-huset är i stort sett den samma som tidigare har jobbat på hälsostationer runtom i Vasa. 

Boka tid före ditt besök

I H-huset erbjuds kunderna hälso- och sjukvård med tidsbeställning på liknande vis som de mindre hälsostationerna gjort tidigare. Kunden kan också sköta många ärenden elektroniskt.

Det går till exempel att förnya recept och läsa patientjournaler via Omakanta-tjänsten eller göra en vårdbedömning via Omaolo. Välfärdsområdet utvecklar också kontinuerligt sina egna elektroniska tjänster.

Ring 112 i en nödsituation

Vid hjärtsmärtor, domningar eller markant försämrat allmäntillstånd, ska klienten åka till akuten eller ringa 112 i stället för att boka tid till hälsovårdsmottagningen. Den som är osäker på om symtomen kräver ett besök till jouren, kan ringa den nationella Jourhjälpen dygnet runt på nummer 116117 för att få handledning.

Före sitt besök ska kunden boka en mottagningstid via välfärdsområdets Kundservicecentral, tel. 06 218 9000. Det går också att boka tid till hälso- och sjukvårdsmottagningen på webben.  

− Ifall kunden vill fortsätta besöka en bekant vårdare, går det att boka tid till just hen via den elektroniska tidsbokningen. Kunden kan också boka en telefontid.

Ingång till mottagningen från Sanmarksgatan  

Ingången till H-huset sker från Sanmarkgatan mitt emot bobollsplanen. På bottenvåningen finns anmälningsautomater där kunden kan identifiera sig med hjälp av körkort eller FPA-kort. I samband med anmälningen får hen en lapp med information om vilken våning och vilket rum hen ska gå till. Kunden kan också anmäla sig via SMS.

På bottenvåningen kan besökaren vid behov få hjälp av servicehandledare eller sjukskötare. Ifall kunden dykt upp utan att ha bokat tid, är det möjligt för hen att ta en kölapp och snabbt sköta rutinärenden, såsom att förnya recept.

Mindre hälsostationer är mer sårbara än större vårdenheter.

avdelningsskötare Marlene Vägar

I H-huset blir klienterna inte uppropade med sina namn, utan med de servicenummer de fått i samband med anmälan. Nytt är också att vårdarna och läkarna inte har egna mottagningsrum, utan samsas om dem med husets övriga personal.

− Alla mottagningsrum har samma utrustning. Tanken är att rummen används effektivt och att alla vårdare och läkare ska kunna betjäna patienter i vilket som helst av dem, säger Vägar.

Tryggt att besöka och jobba

Primärvårdens mottagningsrum finns på första våningen liksom också ett apotek. Dessutom inhyser H-huset både kantin och restaurang. Antalet kundbesök väntas uppgå till flera hundra per dag.

− I stället för att skicka patienterna mellan olika serviceställen är tanken att de ska få så mycket hjälp som möjligt på ett och samma ställe, säger Marlene Vägar.

En del av sjukskötarna har begränsad föreskrivningsrätt och kommer i fortsättningen att kunna skriva ut recept. Via tidsbokningen är det också möjligt att beställa tid till en grundläggande hälsokontroll hos en sjukskötare. Tjänsten är speciellt tänkt för seniorer. 

− Det kommer att fungera lite som ett egenvårdarsystem. Vi hann testa det en del innan coronan satte käppar i hjulet, säger biträdande avdelningsskötare Päivi Granlund

Marlene vägar står vid ett runt bord. Hon har ljust hår, vit tröja och svarta byxor.
Avdelningsskötare Marlene Vägar .

Bakom mottagningsrummen löper en servicekorridor eller ”back office”, där vårdpersonalen håller distansmottagning och sköter kontorsarbete. Arrangemanget är praktiskt, men ökar också säkerheten för kunder och personalen.

Personalen har fått delta i planeringen av utrymmen

Planeringen av H-huset har pågått i flera år och såväl personalen som olika specialgrupper har fått framföra önskemål om utrymmen och funktioner. Både Granlund och kollegan Anne Renko är entusiastiska inför den stundande flytten.

− Utrymmena är lättillgängliga, fräscha och ändamålsenliga. På de tidigare hälsocentralerna kunde det till exempel ibland höras ljud mellan mottagningsrummen, säger de.

För avdelningsskötarna var det ändå ett större problem att de var tvungna att åka skytteltrafik mellan olika hälsostationer.      

− Det kändes som att vi nästan alltid var på fel ställe. Nu får vi vara där personalen och patienterna är, säger Renko och Granlund.

Sammanlagt kommer cirka 130 sjukskötare och läkare att jobba inom primärvården. Trots att det nog räcker ett tag att få allt att löpa på rutin då flera arbetsgemenskaper ska sammanföras, ser många anställda  flytten som ett bra tillfälle att se över och förnya sitt arbetssätt.

− Ju mer information personalen har fått, desto positivare har de blivit till flytten, säger Anne Renko.

Primärvårdens mottagningar är den första servicen som flyttar till H-huset. De övriga tjänsterna flytar in etappvis under början av 2023.