Till innehållet

Elektroniska tjänster

Här hittar du våra elektroniska tjänster.

Elektroniska tjänster

Här hittar du våra elektroniska tjänster.

Chattbotten är en robot, en slags virtuell assistent. Du hittar chatbotten på välfärdsområdets webbplats första sida i högra nedre hörnet.

Mobilapplikationen är att alternativ för patienter som vill använda en elektronisk kanal för patientbetjäning.