Till innehållet
Bedömning av vårdbehov

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.

Jourhjälpen 116 117

Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för hälsovården.

På Jourhjälpen får du hjälp av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, dvs. sjukskötarna på jourtjänsten i din egen region. De gör en bedömning av behovet av jourvård eller brådskande vård per telefon, dygnet runt enligt lokala anvisningar.

När klienten ringer bedömer man vårdbehovet, ger instruktioner för egenvård gällande hälsa och sjukdom och vid behov bokar man en tid till läkarmottagning, sjukskötare eller fysioterapeut.

Vid behov uppmanas klienten att kontakta rätt vårdplats. På hälsocentralerna tar sjukskötare och läkare emot både brådskande och icke-brådskande fall.

Vasa hälsocentral öppet, må – fre kl. 8-16
Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa, H-hus (1 vån)

Vasa hälsocentralers mottagnings- och jourverksamhet med undantag av verksamheten i Lillkyro finns i H-Huset, Sandviksgatan 2-4,65130 Vasa
Huvudingången till H-huset är från Sanmarksgatan.

Vasa hälsostation har reducerad verksamhet 1.7.-31.7.2024

Lillkyro hälsostation må – fre kl. 8-16
Lillkyrovägen 18, 66500 Lillkyro

Mottagningen fungerar med tidsbeställning tel 06 218 9000
ma – to kl. 8 -15 och fre kl. 8 – 14, tel 06 218 9000

Läkarnas mottagning vid Lillkyro är stängd tiden 1.7 – 31.7.2

Jakobstad social- och hälsovårdscentral, må-to kl. 8-16 och fre 8-14.15
Vårdbedömning, handledning och tidsbeställning  må.-to 8-15, fredagar 8-14 tel. 06 218 9000.

Jakobstad besöksadress: Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Bennäs välfärdsstation: Vasavägen 1 68690 Bennäs
Stängt 17.6-11.8.2024

Esse välfärdsstation: Bärklarsvägen 3 68810 Ytteresse
Stängt på fredagar 27.6-11.8.2024

Larsmo välfärdsstation: Videvägen 2B 68570 Larsmo
Reducerad verksamhet 17.6-28.7.2024 öppet må och to kl. 8-15.
stängd 29.7- 11.8.2024

Hälsovårdscentral, må – to kl. 8 – 16 och fre kl. 8 – 14
Nykarleby besöksadress Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby
Telefontid: må – to 8–15, fre 8–14 tel. 06 786 2701

Hälsovårdscentral, måndag-torsdag kl. 8-16 och fredag 8-14
Vallinmäentie 4, 66400 Laihia

Läkarnas dejourmottagning och skötarnas mottagningar fungerar med tidsbeställning må-to klo 8-15 och fre. kl. 8-14 tel. 06 218 9000

Närpes hälsocentral
öppet måndag-fredag kl. 8-16. 
Kyrkvägen 6, 64200 Närpes 

Kundservicecentralen (vårdbedömning), må – to kl. 8 -15 och fre kl. 8 – 14
tel. 06 218 9000

Akutmottagning: 
Måndag och torsdag kl.8-18 
Tisdag, Onsdag och fredag kl.8-16 
Dag före helg dag kl.8-16 
Helgdagar stängda. 

Läkarmottagning och skötarmottagning: 
Mottagningen fungerar med tidsbeställning tel. 06 218 9000

Pörtom hälsostation
Telefontid måndag och fredag kl. 8-9 tel. 040 687 1890 
Centrumvägen 13, 66270 Pörtom  

Vårdbedömning må – to kl. 8 -15 och fre kl. 8 – 14
tel. 06 218 9000

Närpes HVC/Infektionsskötare 

Telefontid måndag-fredag kl.12.30-13.00, ringbud till infektionsskötaren kl. 11-13.30 tel: 06 218 7629, skötaren ringer upp dig under dagen. 

  • Ger svar på infektionsprov såsom urinprov, svalgodlingar, bakterieodlingar och blodprov. 
  • Sköter om doseringar och uppföljning av antikoagulantia. 
  • Ger ut provsvar på trygghetsprov för reumatiker samt uppföljningssvar på sköldkörtelvärden. 

Hälsovårdscentral
Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Öppet må-to kl. 8.00-16.00, fre kl. 8.00-14.15.

Vårdbedömning, handledning och tidsbeställning må-to kl. 8-15, fre kl.8-14.00
tel. 06 218 9000

Kaskö hälsostation är öppen hela sommaren med minskad verksamhet
OBS! 20.6.2024 stängs verksamhet kl. 14.15

Bottenhavets hälsa
Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Vårdbedömning tel. 06 218 6019, måndag och fredag kl 8-18, tisdag, onsdag och torsdag kl. 8-16, lördag stängt och söndag kl. 10-16.

Icke brådskande vårdbedömning / tidsbeställning och recept, undersöknings resultat må-fre kl. 12-15, tel. 06 218 6013.

Diabetes-, astma- och hjärtmottagningar reducerad verksamhet 17.6-11.8.2024

Hälsovårdscentralen öppen må – fre kl. 8 – 16
Gamla Karperövägen 17, 65610 Korsholm

Sjukvårdsmottagning: Tider bokas via webben eller via kundservice centralens tel. 06 218 9000 må – to kl. 8 -15 och fre kl. 8 – 14.

Specialmottagning (för hjärt- och kärlsjukdomar): Telefontid tel. 06 218 4271
ti-to kl. 8-9 eller boka telefontid via webben.

Astmamottagningen: Telefontid tel. 06 218 4059 tisdag och torsdag kl. 10-11
eller boka telefontid via webben.

Läkar- och akutmottagning: Kontakta kundservicecentralen för vårdbedömning och e.v. bokning. Vid akuta sjukdomsfall är Korsholms hvc öppen vardagar kl 8-16.

Hälsovårdscentralen öppen må – fre kl. 8 – 16
Besöksadress, Öurvägen 25, 66800 Oravais

Vårdbedömning ma – to kl. 8 -15 och fre kl. 8 – 14
tel: 06 218 9000

Sjukvårdsmottagning Oravais: Tider bokas via webben eller via kundservice centralens telefon.

Sjukvårdsmottagning Vörå: Sjukvårdsmottagning stängt 17.6-11.8.2024.
Övriga tider bokas via webben eller via kundservice centralens telefon.

Läkar- och akutmottagning: Kontakta kundservicecentralen för vårdbedömning och e.v. bokning. Vid akuta sjukdomsfall är Oravais hvc öppen vardagar kl 8-16.

Hälsovårdscentralen öppen må – fre kl. 8 – 16
Stampvägen 2, 66100 Malax

Läkar- och akutmottagning: Kontakta kundservicecentralen för vårdbedömning och e.v. bokning ma – to kl. 8 -15 och fre kl. 8 – 14 tel. 06 218 9000.
Vid akuta sjukdomsfall är Malax hvc öppen vardagar kl. 8-16.

Malax sjukvårdsmottagning: Tider bokas via webben eller via kundservice centralens telefon ma – to kl. 8 -15 och fre kl. 8 – 14 tel. 06 218 9000.

Korsnäs sjukvårdsmottagning: Tider bokas via webben eller via kundservice centralens telefon ma – to kl. 8 -15 och fre kl. 8 – 14 tel. 06 218 9000.

Bergö sjukvårdsmottagning: Tider bokas via kundservice centralens telefon ma – to kl. 8 -15 och fre kl. 8 – 14 tel. 06 218 9000.

Vid akuta sjukdomsfall och olycksfall kontakta samjour/barnjour.
Mellersta österbottens centralsjukhus, Karleby
Mariegatan 16-20, 67100 Karleby
Jourhjälpen 116117

Under tiden då en mottagning är stängd kopplas samtal till den mottagning som är öppen via telefonen dit mottagningen är öppen.

Kronoby hälsostation , må-ons, fre: kl 8-16
tel. 040 806 5700
Säbråvägen 1, 68500 Kronoby
Stängd 15.7. – 11.8.2024

Nedervetil hälsostation ons. kl 8-16
tel. 040 806 5900
Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil
Stängd 24.6.– 28.7.2024

Terjärv hälsostation, må-ti, to-fre: kl 8-16
tel. 040 806 5800
Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv
Stängd 17.6. – 14.7.2024

Väntetid till primärhälsovården:

Tillgång till primärhälsovården (THL)

Väntetid till läkare: