Till innehållet
Kundservicecentralen

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.

Jourhjälpen 116 117

Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för hälsovården.

På Jourhjälpen får du hjälp av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, dvs. sjukskötarna på jourtjänsten i din egen region. De gör en bedömning av behovet av jourvård eller brådskande vård per telefon, dygnet runt enligt lokala anvisningar.

Obs! Jourhjälpen 116117 byter telefonnätsoperatör den 9.1.2024. Under ändringsarbetena kan det förekomma korta avbrott i telefontrafiken.  

När klienten ringer bedömer man vårdbehovet, ger instruktioner för egenvård gällande hälsa och sjukdom och vid behov bokar man en tid till läkarmottagning, sjukskötare eller fysioterapeut.

Vid behov uppmanas klienten att kontakta rätt vårdplats. På hälsocentralerna tar sjukskötare och läkare emot både brådskande och icke-brådskande fall.

Vasa Hälsocentral öppet, må – fre kl. 8-16
Vasa hälsocentralers mottagnings- och jourverksamhet med undantag av verksamheten i Lillkyro finns i H-Huset, Sandviksgatan 2-4,65130 Vasa
Huvudingången till H-huset är från Sanmarksgatan.

Lillkyro hälsostation tel. 06 218 1357, Lillkyrovägen 18, 66500 Lillkyro

Mottagningen fungerar med tidsbeställning tel 06-2189000

Kundservicecentralen öppet, ma – to kl. 8 -16 och fre kl. 8 – 14, tel 06-218 9000

Sköterskemottagningarna fungerar med tidsbeställning tel 06-2189000.
Lillkyrövägen 18. Ingång via rådgivningen

Jakobstad social- och hälsovårdscentral, må-to kl. 8-16 och fre 8-14.15
Vårdbedömning, handledning  och tidsbeställning  må.-to 8-15, fredagar 8-14 tel. 06 218 9000.
(tel. 06 786 1333 ur bruk, tekniska orsaker)

Jakobstad besöksadress: Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Bennäs Välfärdsstation: Vasavägen 1 68690 Bennäs

Esse Välfärdsstation: Bärklarsvägen 3 68810 Ytteresse

Larsmo Välfärdsstation: Videvägen 2B 68570 Larsmo

Hälsovårdscentral, må – to kl. 8 – 16 och fre kl. 8 – 14
Nykarleby besöksadress Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby
Telefontid: må – to 8–15, fre 8–14 tel. 06 786 2701

Hälsovårdscentral, måndag-torsdag kl. 8-16 och fredag 8-14
Vallinmäentie 4, 66400 Laihia

Verksamheten på hälsostationerna i Töjby och Övermark har upphört 31.12.2023.

Närpes Hälsocentral
öppet måndag-fredag kl. 8-16. 
Kyrkvägen 6, 64200 Närpes 

Kundservicecentralen (vårdbedömning), må – to kl. 8 -15 och fre kl. 8 – 14
tel: 06-218 9000

Akutmottagning: 
Måndag och torsdag kl.8-18 
Tisdag, Onsdag och fredag kl.8-16 
Dag före helg dag kl.8-16 
Helgdag stängt. 

Läkarmottagning och skötarmottagning: 
Mottagningen fungerar med tidsbeställning tel 06-218 9000

Hälsostationerna: 
Telefontid måndag, torsdag, fredag kl.8-9 tel: 040 687 1890 
Pörtom hälsostation, Centrumvägen 13, 66270 Pörtom  

Närpes HVC/Infektionsskötare 

Telefontid måndag-fredag kl.12.30-13.00, ringbud till infektionsskötaren kl. 11-13.30 tel: 06-218 7629, skötaren ringer upp dig under dagen. 

  • Ger svar på infektionsprov såsom urinprov, svalgodlingar, bakterieodlingar och blodprov. 
  • Sköter om doseringar och uppföljning av antikoagulantia. 
  • Ger ut provsvar på trygghetsprov för reumatiker samt uppföljningssvar på sköldkörtelvärden. 

Hälsovårdscentralens jourmottagning

Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö
För akuta sjukdomsfall och olycksfall.

ÖPPET:
måndag-torsdag: kl. 8.00-16.00
fredag: kl. 8.00-14.15
lördag-söndag: stängt

Anmäl om möjligt alltid per telefon: 045 232 2200

Sjukvårdsmottagning
Kaskö hälsocentral, skötarens/läkarens mottagning
Slussgatan 11A, 64260 Kaskö
Tidsbeställd mottagning
måndag-torsdag kl.8.00-16.00
fredag kl 8.00-14.15
tel. 045 232 2200

Hälsovårdscentral, vardagar kl. 8-16

Vårdbedömning tel 06 218 6019
Måndag 8-18, Tisdag 8-16, Onsdag 8-16, Torsdag 8-16, Fredag 8-18, Lördag stängt,
Söndag 10-16

Icke brådskande vårdbedömning / tidsbeställning och recept, undersöknings resultat må-fre kl 12-15, tel 06 218 6013.

Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Hälsovårdscentral, vardagar kl. 8-16
Gamla Karperövägen 17, 65610 Korsholm

Hälsovårdscentral, vardagar kl. 8-16
Kundservicecentralen (vårdbedömning), ma – to kl. 8 -16 och fre kl. 8 – 14
tel: 06-218 9000

Öurvägen 25, 66800 Oravais

Hälsovårdscentral, vardagar kl. 8-16
Stampvägen 2, 66100 Malax

Vid akuta sjukdomsfall och olycksfall kontakta samjour/barnjour.
Mellersta österbottens centralsjukhus, Karleby
Mariegatan 16-20, 67100 Karleby
Tel: Jourhjälpen 116117

Kronoby hälsostation , må-ons, fre: kl 8-16
tel. 040 806 5700
Säbråvägen 1, 68500 Kronoby

Nedervetil hälsostation ons. kl 8-16
tel. 040 806 5900
Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil

Terjärv hälsostation, må-ti, to-fre: kl 8-16
tel. 040 806 5800
Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv

Väntetid till primärhälsovården:

Tillgång till primärhälsovården (THL)

Väntetid till läkare: