Till innehållet

Om det ät fråga om ett nödläge, ring alltid nödnumret 112.

Ring Jourhjälpen 116 117 innan du överväger att åka till jouren.

Jourhjälpen 116 117

Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för hälsovården.

På Jourhjälpen får du hjälp av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, dvs. sjukskötarna på jourtjänsten i din egen region. De gör en bedömning av behovet av jourvård eller brådskande vård per telefon, dygnet runt enligt lokala anvisningar.

På jouren gör vi en vårdbedömning genast då du anmäler dig. Vid bedömningstillfället avgör vi bland annat om du behöver dejourmässig vård och hur snabbt du i så fall behöver den. Du kan också bli hänvisad till själv-vård eller till att kontakta din hälsovårdscentral.

Från augusti 2022 kan du även bli styrd till distansläkarbesök.

Vid bedömningen avgör vi också om det blir en läkare eller en sjukskötare som tar hand om dig.

När ska jag komma till jouren?

I följande situationer ska du alltid genast komma direkt till jouren:

 • kraftiga bröstsmärtor
 • blöder kraftigt
 • allvarliga andningssvårigheter eller
 • symtom på stroke (ett eller flera av följande):
  • svårt att tala (hittar inte orden eller sluddrigt tal)
  • tecken på förlamning i ansiktet där ena mungipan hänger eller rör sig dåligt
  • domningar i armar/ben

Ring din egen hälsocentral under tjänstetid om saken gäller:

 • influensa
 • magsjuka
 • akut-p-piller (läkemedlet fås från apoteket)
 • förnyelse av recept, sjukintyg, förlängning av sjukledighet eller bedömning av arbetsförmåga
 • utlåtanden eller kontroller
 • prov- eller röntgensvar
 • långvarig värk eller smärta som inte beror på en skada
 • borttagning av stygn
 • mätning av blodtryck
 • berusning utan andra symtom
 • bedömning av utslag, födelsemärken och knölar
 • vaccinationer (icke akuta)
 • långvariga eksem.

Jourhjälpens texttjänst är menad endast för personer som inte hör eller som inte kan prata. Användning av tjänsten är gratis. Texttjänsten i hela Finland produceras av HUS Nylands jourhjälp. Läs mer om jourhjälpens texttjänst.

Jouren i Vasa centralsjukhus
Y0 / Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Rådgivningstelefon (privatpersoner)
116 117
Mån.-tors. kl. 15.00-8.00, fre. kl. 14.00-8.00, lör.-sön. dygnet runt

Upplysningar om samjourens patienter
06 213 1310

Hur fungerar informationsgången då en anhörig vårdas vid ett sjukhus eller på en avdelning?

Fax
06 213 1318

Överläkare Vasa Teemu Pöytäkangas tel.  06 213 4351

Avdelningsskötare Vasa Tarja Makkonen tel. 06 213 4311

Malmska jouren, Jakobstad
Kållbyvägen 7
68601 Jakobstad

Tfn. 06 786 1333

Barnjour (barn under 16 år) vardagar kl.9-15, utan tidsbokning

AKS-Mottagning (avancerad klinisk sjukskötare) vardagar kl. 8-15, utan tidsbokning

AKS skötaren kan ta emot infektioner som t.ex övreluftvägsinfektioner, ögoninflammationer, öroninflammationer, urinvägsinfektioner hos kvinnor och barn, gynekologiska besvär

Avdelningsskötare Malmska jouren Siv Käld-Aspfors  tel. 0504385887
Överläkare Malmska jouren Hanna Ahlsved  tel. 0504385944

Ledande läkare Taneli Väyrynen tel. 06 213 5319 taneli.vayrynen@ovhp.fi  

Överskötare Saija Seppelin tel. 06 213 4302 saija.seppelin@ovhp.fi