Till innehållet

Hjälpmedelsservicen tillhandahåller tjänster som gör det lättare för kunden att klara av vardagsbestyr. Avsikten är att stöda kundens funktionsförmåga och delaktighet för att kunden ska reda sig så bra som möjligt i sin vardag och i sin miljö. Hjälpmedelsexperterna upprätthåller ett omfattande nätverk i välfärdsområdet och samarbetar tillsammans med kundens anhöriga och de yrkesutbildade personer som deltar i vården och rehabiliteringen av kunden. Hjälpmedel beviljas med stöd av nationella grunder som fastställts för överlämning av hjälpmedel.

Hjälpmedelsservicen

  • Bedömer hjälpmedelsbehovet och vilka hjälpmedel kunden behöver
  • Överlämnar hjälpmedel
  • Underhåller hjälpmedel som används
  • Vidtar de åtgärder som måste göras när användningen av hjälpmedlet upphör.

När?

Hjälpmedel kan beviljas en person som har en på medicinska grunder konstaterad nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom, skada eller försenad utveckling.

Hur?

När du upplever att du behöver ett hjälpmedel skall du ta kontakt till ett serviceställe för hjälpmedel inom Österbottens välfärdsområde. Vid utlåning av hjälpmedel bör användaren eller dennes representant ha med användarens personuppgifter.

Vasa/Lillkyro 040 740 5639, öppentid i utlåningen: må-ti kl. 12-15.30, ons-fre kl. 9-12 (+ enl. överenskommelse). Adress: Seriegatan 2, B

Nykarleby 06 786 2758 telefontid: må-fre kl. 8-9, öppentid i utlåningen: må-fre kl. 8-9 (+ enl. överenskommelse). Adress: Matheiuksenkatu 9

Korsholm, Oravais, Vörå, Maxmo tfn 06 218 4098, telefontid må-fr kl. 10-11.

Korsholms utlåning, Gamla Karperövägen 17 B, öppet mån och ons kl. 12-14, fre kl. 8-9.30. Stängt tisdagar och torsdagar. Vasa utlåningen är öppen tisd. kl.12-15.30, torsd kl 9-12. 

Oravais, Vörå, Maxmo, Öurvägen 25. Öppet enligt överenskommelse.

Malax 050 566 8520 telefontid: må-fre kl. 8.30-9.00, öppentid i utlåningen: ti-tors kl. 14-15. Adress: Stampvägen 2

Närpes 050 305 0265 telefontid: kl. 8.30-9.00, öppentid i utlåningen kl. 14-15 eller enl. överenskommelse. Adress: Kyrkvägen 6

Kristinestad 06 221 8471 telefontid: kl. 8-9, öppentid i utlåningen: 8-9 eller enl. överenskommelse. Adress: Lappfjärdsvägen 10

Laihela 06 218 1216 8-9, öppentid i utlåningen: 8-9 eller enl. överenskommelse. Adress: Vallinmäentie 43

Jakobstad 06 786 1360 telefontid: kl. 8-9:30

Adress: Kållbyvägen 7

Öppentid i utlånongen: Må – Ti kl. 12-16, Ons – Fre 8-12.

Hjälpmedelscentralen 06 218 1111 kl. 8-16. Adress: Seriegatan 2, A 65320 Vasa

Rörelsehindrade vuxna tel. 040 503 6671, 040 634 2405

Rörelsehindrade barn tel. 040 506 0753, 040 772 3342

Ryggmärgsskadade tel. 040 634 2405

Kommunikationshjälpmedel te. 044 325 3582

Hjälpmedelsservice:

Manuella hjälpmedel tel 040 524 1217

Eldrivna hjälpmedel tel. 040 751 1214

Avdelningssekreterare tel. 040 358 2379, 040 486 4538

I Österbotten är det Hjälpmedelsenhetens ansvar att anskaffa och besluta om betalningsförbindelser för stödstrumpor. Stöd- och kompressionsprodukter inkluderar till exempel stödstrumpor, stödtights och stödärmar. Målet med att centralisera tjänsten är att standardisera tillgången på kompressionsprodukter och säkerställa likvärdiga och enhetliga tjänster inom hela välfärdsområdet. Beslut om anskaffning och betalningsförbindelser styrs av Nationella kriterier för överlämnande av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering. Stödstrumpor och ärmar är anbudsgivna och i besluten för betalningsförbindelserna hänvisas klienten att kontakta kundservicecentralen, varifrån klienten med tidsbokning hänvisas för mätning av stödprodukter av vårdpersonal. Om klienten bor hemma med hemvårdsstöd eller på en boendeserviceenhet görs mätningar och utprovningar där, var klienten finns. Stödprodukter efter operation bekostas av klienten själv.

Allmänna principer gällande stödprodukter:

  • Vid behov av stödprodukter för första gången diskuterar klienten med läkaren, som gör ett god medicinsk praxis-rekommendation enligt beviljande av vårdbeslutet. Därefter gör vårdpersonalen mätning och skickar informationen vidare till sekreterare som gör en betalningsförbindelse.
  • Klienten får produkterna, i enlighet med om produkterna har använts tidigare eller av vårdpersonal på mottagning, där utprovning och instruktioner i användning ges.
  • Vid förnyelsebehov av stödprodukt kontaktar klienten kundservicecentralen för ny betalningsförbindelse och mätning. Om klienten bor i en boendeenhet eller är hemvårdsklient, är klienten i kontakt med enhetens vårdpersonal.
  • Beslut om betalningsförbindelse görs vid hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen deltar också i produktupphandlingar och övervakar lika tillgång till stödprodukter.

Bedömning av vårdbehov, tel. 06 218 9000