Till innehållet

När funktionsförmågan plötsligt försämras och det är osäkert om kunden klarar sig hemma, kan man inleda en period med effektiverad hemrehabilitering. För att man ska få tillgång till effektiverad hemrehabilitering, ska läkare eller annan vårdpersonal ha gjort en bedömning av ifall det är möjligt att genomföra vård och rehabilitering i hemmiljö.

Kunden hänvisas till effektiverad hemrehabilitering  av sjukhusets eller hälsocentralens läkare eller av annan vårdpersonal.

Effektiverad hemrehabilitering erbjuds i Vasa och Jakobstad. Verksamheten kommer också att utvidgas till andra delar i Österbottens välfärdsområde.

I början av rehabiliteringsperioden görs en plan för att främja rehabiliteringen tillsammans med kunden och det mångprofessionella teamet. Perioden är tidsbegränsad och målet är att kunden kan fortsätta att leva självständigt i sitt eget hem när perioden tagit slut. Vid behov får kunden hjälp med att ordna stödtjänster. Vid periodens slut får kunden en plan för hur hen ska upprätthålla den uppnådda funktionsförmågan även efter perioden av effektiverad hemrehabilitering.

Teamet består av närvårdare och sjukskötare samt ergo- och fysioterapeuter. Teamet har även tillgång till läkarstöd.

Biträdande avdelningsskötare, hemrehabilitering 040 747 3904

Avdelningsskötare, hemrehabilitering 044 475 0535