Till innehållet

Hemvården innefattar hemservice och hemsjukvård. Hemvården förverkligas genom att stöda personens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga, självständiga utföranden och delaktighet.

Då kriterierna för hemvård uppfylls beviljas klienten i regel regelbunden hemvård och stödservice enligt behov.

I vård- och klientärenden rekommenderar vi att du tar kontakt per telefon eller brev för att trygga datasäkerheten.

Vår personal svarar inte på frågor som berör enskilda klienters vård och klientuppgifter per e-post.

Hemservice

Hemservice beviljas barnfamiljer för att stöda och stärka barnfamiljens funktionsförmåga i vardagen.

Kontaktuppgifter

I kundärenden ta kontakt med klient- och servicehandledningen:

Hemsjukvård

Hemsjukvården är avsedd för personer som inte på grund av begränsad fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga inte självständigt eller med hjälp av en ledsagare kan använda sig av hälsocentralens tjänster.

Hemsjukvården erbjuder hälso- och sjukvård (t.ex. injektioner, sårvård, blodprover) till patienter, vars rörelse förmåga är nedsatt och inte själv kan röra sig utanför hemmet och behöver tillfälligt eller fortsatt hemvård eller anhörigas hjälp med dagliga sysslor och inte kan använda annan öppen hälsovårds service. För hemsjukvård behövs inte läkarremiss. För krigsveteraner är hemsjukvården avgiftsfri.

Hemsjukvårdens kontaktuppgifter

Ansvarssjukskötare: telefontid kl 8-14 tfn. 040 804 3403

Kronoby Team A tfn. 050 304 4341
Kronoby Team B tfn. 050 514 9346
Kronoby Team C tfn. 040 806 5330

Nedervetil Team A tfn. 050 304 4342
Nedervetil Team B tfn. 050 514 9347

Terjärv Team A tfn. 050 562 4935
Terjärv Team B tfn. 050 514 9348

Telefontid under vardagar kl 12-13
tfn. 044 403 8411, 044 403 8410

Telefontid under vardagar kl 12-13

Bennäs tfn. 044 403 8504
Purmo tfn. 044 403 8321
Esse tfn. 044 403 8502, 044 403 8503

Telefontid under vardagar kl 12-13

team 1 tfn. 044 403 8379
team 2 tfn. 044 403 8378, 044 403 8387
team 3 tfn. 044 403 8397
team 4 tfn. 044 403 8388
team 5 tfn. 044 403 8385
team 6 tfn. 044 403 8380

Telefontid under vardagar kl 12:30-13:30

Team Centrum tfn. 044 403 8334
Team Östra tfn. 044 403 8424
Team Västra tfn. 044 403 8345
Team Jeppo tfn. 044 403 8455
Team Munsala tfn. 044 403 8456

Telefontid under vardagar kl 12:30–13

Vörå (Pettersbacka, Kaurajärvi, Rejpelt, Vörå centrum) tfn. 050 086 1353

Maxmo (Kastusgården, Svens-och Ohlsgården, Rökiö, Lotlax, Tuckor, Maxmo)
tfn. 050 448 3320

Oravais tfn. 050 361 8296.

Telefontid under vardagar kl 12:30–13

Smedsby (Smedsby, Böle)
Tfn. 06 218 4075

Norra Korsholm (Köklot, Iskmo, Jungsund, Singsby, Karperö, Koskö)
Tfn. 040 186 4254

Replot (Replot, Södra Vallgrund, Norra Vallgrund, Panike, Söderudden, Vistan, Björköby)
Tfn. 06 218 4076

Kvevlax (Kvevlax, Vallvik, Vassor, Kuni, Petsmo, Hankmo)
Tfn. 040 153 1902

Södra och Östra Korsholm och Solf (Helsingby, Veikars, Karkmo, Voitby, Staversby, Toby, Solf, Munsmo, Tölby, Vikby, Rimal)
Tfn: 050 518 1109

Telefontid under vardagar kl 12:30-14:30

Område 1 Karta område 1 (pdf)
Centrum norra tfn. 06 218 2101
Centrum västra tfn. 06 218 2100
Centrum östra tfn. 06 218 2102

Område 2 Karta område 2 (pdf)
Brändö team 1 tfn. 06 218 2103
Brändö team 2 tfn. 06 218 2104
Brändö team 3, Storviken tfn. 06 218 2105

Område 3 Karta område 3 (pdf)
Roparnäs tfn. 06 218 2107
Kilskiftet, Melmo, Aaltoparken, Kornäståget (vänstra sidan av Kapellbacksvägen)
tfn. 06 218 2108
Kornäståget, (Högra sidan av Kapellbacksvägen), Aspnäs tfn. 06 218 2109
Gamla Vasa, Runsor, Höstves, Prästgårdsbacken, Kråklund tfn. 06 218 2110
Bobäck, Orrnäs tfn. 06 218 2106

Område 4 Karta område 4 (pdf)
Vöråstan, Berggatan 2-4 bostäder 401-422 tfn. 06 218 2111
Berggatan 2-4 bostäder 001-319 tfn. 06 218 2112
Centrum Station tfn. 06 218 2113
Sundom, Vasklot tfn. 06 218 2114

Område 5 Karta område 5 (pdf)
Lillkyro tfn. 06 218 2117
Merikaarto tfn. 06 218 2118
Gerby, Västervik, Dragnäsbäck (gräns Spetsgatan), Infjärden tfn. 06 218 2115
Hemstrand, Dragnäsbäck, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr
tfn. 06 218 2116

Område 6 Karta område 6 (pdf)
Sandviken västra tfn. 06 218 2120
Sandviken östra tfn. 06 218 2121
Högbacken, Sunnanvik tfn. 06 218 2119

Telefontid under vardagar kl 8-8:30 och 14-14:30

Omr. 1 tfn. 040 163 5797
Omr. 2 tfn. 050 087 8929
Omr. 3 tfn. 050 331 6424
Omr. 4 tfn. 050 556 2637
Omr. 5 tfn. 040 031 5293

Övermalax tfn. 050 336 1693
Yttermalax tfn. 050 086 4030
Petalax tfn. 050 356 2940
Bergö tfn. 050 356 2940
Korsnäs tfn. 050 590 9942

tfn. 050 590 9942

Näsby, Finby, Pjelax, Österskogen tfn. 040 592 4249

Näsby, Finby, Kalax, Tjärlax, Nämpnäs tfn. 040 592 4250

Yttermark, Övermark, Norrnäs, Rangsby, Töjby tfn. 040 182 8943

Pörtom, norra Övermark tfn. 040 845 8961

tfn. 040 592 4249

Kristinestad, Tjöck, Mörtmark tfn. 040 170 4698
Lappfjärd, Perus, Dagsmark, Korsbäck tfn. 040 487 0024
Sideby, Ömossa, Kallträsk, Skaftung, Henriksdal, Härkmeri, Uttermossa
tfn. 040 718 3420

Hemvårdens kontaktuppgifter

Telefontid under vardagar kl 9-14
Åsa Häyrynen tfn. 050 310 5035

Birgit Snellman tfn. 040 805 1592

Birgit Snellman tfn. 040 805 1592

Susanna Dahlman område 1 tfn. 044 720 1462

Yvonne Hummel område 2 tfn. 044 403 8574

Noora Luoma-Stenvall tfn. 044 403 8557

Maria Pettersson tfn. 050 440 9820

Område 1

Norra Korsholm (Köklot, Iskmo, Jungsund, Singsby, Karperö, Koskö)
tel. 06 218 4143, telefontid vardagar kl. 10.00-11.00

Kvevlax (Kvevlax, Vallvik, Vassor, Kuni, Petsmo, Hankmo)
tel. 06 218 4190, telefontid vardagar kl. 10.00-11.00

Område 2

Smedsby (Smedsby, Böle)
tel. 06 218 4152, telefontid vardagar kl. 10.00-11.00

Replot (Replot, Södra Vallgrund, Norra Vallgrund, Panike, Söderudden, Vistan, Björköby)
tel. 06 218 4142, telefontid vardagar kl. 10.00-11.00

Område 3

Södra och Östra Korsholm och Solf (Helsingby, Veikars, Karkmo, Voitby, Staversby, Toby, Solf, Munsmo, Tölby, Vikby, Rimal)
tel. 050 518 1253, telefontid vardagar kl. 10.00-11.00

Centrum
Mikaela Vehkamäki tfn. 040 530 4701

Brändö, Storviken
Kristina Råback tfn. 040 530 4705

Korsnäståget, Gamla-Vasa, Runsor, Höstves, Orrnäs, Bobäck, Roparnäs
Tiia Kontturi tfn. 040 530 4710

Vöråstan, Centrum Station, Sundom, Vasklot
Helka Keski-Ruismäki tfn. 040 546 4574

Lillkyro, Gerby, Västervik, Dragnäsbäck, Infjärden, Hemstrand, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr
Guss Antonia tfn. 050 046 0049

Sandviken, Sunnanvik, Högbacken
Riitta Nurminen tfn. 040 865 7453

Toiminnanohjauskeskus
Sanna Pikkala tfn. 040 763 8071

Anu Ahola tfn. 040 483 6353

Yttermalax, Övermalax
Ros-Marie Ljungkvist tfn. 050 502 7785

Bergö, Petalax
Johanna Juthborg tfn. 050 371 4501

Johanna Juthborg tfn. 050 371 4501

Södra Närpes, Ekebo
Amanda Lind tfn. 040 160 0753

Norra Närpes
Ramona Holm tfn. 040 160 0625

Amanda Lind tfn. 040 160 0753

Britt-Mari Kaarre tfn. 040 545 8092

Plan för egenkontroll