Till innehållet

Tjänster och service som ges hem

Här hittar du information om de olika tjänsterna som ges hem.

Hemvården hjälper och handleder i de funktioner personen själv inte klarar av eller i vilka hen inte får hjälp med av t.ex. de anhöriga eller närstående. Målet är att klienten kunde bo tryggt i det egna hemmet så länge som möjligt.

Hemvårdens stödtjänster är tjänster som stöder klientens möjligheter att klara vardagen.

Med hjälp av Alvar-bildtelefontjänsten får många av hemvårdens och Seniorcentrets klienter hemvårdsservice, rekreationsverksamhet, socialt liv och verksamhet som främjar funktionsförmågan och rehabilitering. Alvar-tjänsten erbjuds i Vasa, Laihela, Korsholm, Jakobstad och Kristinestad. Under våren 2024 kommer tjänsten att utökas till Närpes, Kaskö, Pedersöre, Larsmo, Malax, Korsnäs och Nykarleby. På hösten 2024 utvidgas tjänsten till Vörå.