Till innehållet

Distansvården förmedlas via en bild och ljud enhet på distans, en individuell vårdtjänst där en yrkesutbildad  inom social-och hälsovården tar kontakt med hemvårdens klient på distans, vid på förhand bestämd tidpunkt. Distansvården är en av hemvårdens producerade tjänster och med hjälp av den stöds välmående och ett tryggt hemmaboende. Med distansvårdens hjälp möjliggörs hemvårdens tjänster och man kan i tid och vid behov snabbt reagera i olika situationer. I verksamhetsmodellen ingår också att stödja den fysiska, psykiska  och sociala funktionsförmågan med hjälp av gruppaktiviteter för Hemvårdens distans klienter och  Stödtjänstens klienter.

I verksamhetsmodellen finns både vårdandet från sjukvårdens perspektiv men också en viktig roll, den sociala rehabiliteringen och interaktionsförmågan i den äldres nätverk (Gemenskap med andra äldre människor) Behovet av vård inom hemvården görs alltid individuellt. Ett multiproffessionellt team gör en bedömning vid ett hembesök ,där de kartlägger klientens fysiska, psykiska och sociala förmågor och behovet av hjälp. Som del av vårdbehovet bedöms också om klienten kan dra nytta av teknologin och om det möjliggör klientens psykiska eller fysiska funktionsförmåga att ta teknologin i användning.

Distansvårdarna hjälper till med vardagliga saker som t ex kontrollera medicinintag, mäta blodsockret, att ombesörja kosten ,att följa upp det allmänna måendet. Vårdbesöken planeras för att stöda klientens individuella behov och vårdplan. Vårdsamtalen och gruppverksamheten förverkligas via en bildtelefon(tablett) i klientens egna hem. Tekniskt kunnande krävs inte av klienten. Via den lånade tabletten är det möjligt att få en link för anhöriga för att hålla kontakt.I gruppverksamheten är det frivilligt att delta,  i  gruppverksamhetens veckoschema finns bl.a Stolgymnastik, olika diskussionsprogram och besök via tabletten på olika platser.

Nya klienter

Kartläggning av hemvårdsbehov – Österbottens välfärdsområde

Mer information

Bekanta dig med Alvar-tjänsten.