Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Motion och kultur i vardagsrummen hos äldre

Gympa, rehabilitering, kultur och musik. Bland annat det erbjuder tv-kanalen OnniTV, vars sändningar är till glädje för äldre i Österbotten.

OnniTV (tidigare KotiTV) är en riksomfattande tv-kanal, vars motionsrepertoar innehåller exempelvis vardagsmotion och motionsanvisningar för hemmabruk. På kanalen visas ledd dans, käppgymnastik, kroppsvård och karagympa. Ibland visas också avslappningsövningar.

Programmen är riktade till alla äldre personer, men i synnerhet till dem som av en eller annan anledning är förhindrade att regelbundet ta sig ut på promenad, till gym eller gruppgymnastik. Man kan delta i sitt eget hem eller i gemensamma utrymmen i serviceboenden.

– Vi önskar att alla som bor i Österbotten dagligen ska utöva någon form av vardagsmotion. De ledda programmen gör det lättare att hitta träningsmotivationen, och på så vis rörelseglädjen, säger fysiater Annica Sundberg, ledande läkare och verksamhetsområdesdirektör för rehabilitering.

Stimulans för minne och sinne

I OnniTV:s programutbud ingår minnesgympa samt program med rådgivning för boende och hälsovård. Avsikten med programmen är att hjälpa äldre att få en rytm i vardagen, som exempelvis att komma ihåg vikten av regelbundna måltider.

Kanalen erbjuder också en möjlighet att koppla av med kultur och musik. I repertoaren ingår museibesök och inslag med textad allsång, under vilka tittarna kan sjunga med.
– Musik och kultur är väldigt viktiga för den mentala hälsan. En bekant sång kan finnas kvar i minnet och ge glädje genom hela livet, säger Sundberg.

Vad är OnniTV?

OnniTV (tidigare KotiTV) är en avgiftsfri tv-kanal, vars syfte är att uppmuntra äldre att röra sig samt att koppla av med kultur och musik.

Kanalen kan ses i kommunerna i Österbottens välfärdsområde. Den finns, beroende av nätverkstyp, på kanalplats 33, 66 eller 99. Programtablån finns på adressen https://www.onnitv.fi/info/

Kanalen är tvåspråkig. Det finskspråkiga programmet sänds måndag–fredag kl. 11–13 och det svenskspråkiga sänds måndag–fredag kl. 10–11.

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2022.

Text: Elina Kurtti
Bilder: Christoffer Björklund