Till innehållet

äldre personer

23.2.2024 Allmänt

Gemenskapen och personalen ger stöd i vardagen

Gemenskapsboende ger trygghet och socialt umgänge med andra. På Bostället bor man i egna ettor, men man äter och umgås med varandra. Klienterna får bland annat hjälp med att ta medicin, tvätta sig och klä på sig. Så här ser en dag på gemenskapsboende ut.
28.11.2023 Kundtidning Hembesöket

”Den här vill jag inte längre vara utan!”

Också en äldre användare vänjer sig snabbt vid en apparat som underlättar vardagen. Medicinrobotar och videosamtal är redan vardag för tiotals seniorer i Österbotten.
14.6.2023 Utveckling

Projektet TulKOTI utformar hjälpmedelskatalog och teknologikappsäck

Idag finns det ett stort utbud av hjälpmedel och teknologiska lösningar och det kan vara svårt att hitta rätt bland allt som finns på marknaden. Inom projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre (TulKOTI) utarbetas just nu en katalog med hjälpmedel som kan underlätta vardagen och öka tryggheten för hemmaboende äldre.
17.5.2023 Allmänt

Seniorlinjen nu till din tjänst i Vasa och Laihela

Österbottens välfärdsområde har öppnat Seniorlinjen, ett rådgivningsnummer som riktar sig till äldre personer för rådgivning och bedömning av vårdbehov. För närvarande betjänar Seniorlinjen personer som är över 65 år och bosatta i Vasa, Lillkyro och Laihela.
8.5.2023 Allmänt

Hur kan jag som senior påverka min egen hälsa? — föreläsningsserien

Projektet för Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten ordnar i samarbete med Österbottens välfärdsområde, Österbottens föreningar och Österbottens Minneslots en föreläsningsserie för seniorer och övriga intresserade. Föreläsningsserien innefattar information om vad du själv kan göra för att främja både din hjärnhälsa och din generella hälsa.