Till innehållet

äldre personer

17.6.2024 Allmänt

Gemenskapsboende en lösning för tryggt åldrande

Nu har Österbottens välfärdsområde bestämt hurdant gemenskapsboende området ska erbjuda i framtiden. Gemenskapsboende är ett bra alternativ för den som inte längre klarar sig i sitt eget hem, men som heller inte behöver omsorg dygnet runt. Gemenskapsboende möter det behov på en trygg omgivning som äldre har.
28.5.2024 Kundtidning Hembesöket

Rehabilitering i hemmet kräver motivation

Genom effektiverad hemrehabilitering får kunden möjlighet att öva upp sin funktionsförmåga i det egna hemmet. Keijo Rautola i Vasa är nöjd med erfarenheten. "Jag hade inte räknat med att få så här bra hjälp efter sjukhusvistelsen."
25.3.2024 Allmänt

Rapport: Österbottningarna borde röra på sig mera

Att få tillräckligt med arbetskraft är den största utmaningen som social- och hälsovården kommer att ha i framtiden. Befolkningen i arbetsför ålder minskar samtidigt som den äldre befolkningen växer, konstaterar rapporten Hur mår Österbotten? som beskriver nyckeltalen för samt hälsan och välbefinnandet hos befolkningen i Österbotten. Antalet österbottningar som inte rör på sig alls och som har försämrad rörelseförmåga har ökat i alla åldersgrupper.
23.2.2024 Allmänt

Gemenskapen och personalen ger stöd i vardagen

Gemenskapsboende ger trygghet och socialt umgänge med andra. På Bostället bor man i egna ettor, men man äter och umgås med varandra. Klienterna får bland annat hjälp med att ta medicin, tvätta sig och klä på sig. Så här ser en dag på gemenskapsboende ut.
28.11.2023 Kundtidning Hembesöket

”Den här vill jag inte längre vara utan!”

Också en äldre användare vänjer sig snabbt vid en apparat som underlättar vardagen. Medicinrobotar och videosamtal är redan vardag för tiotals seniorer i Österbotten.
14.6.2023 Utveckling

Projektet TulKOTI utformar hjälpmedelskatalog och teknologikappsäck

Idag finns det ett stort utbud av hjälpmedel och teknologiska lösningar och det kan vara svårt att hitta rätt bland allt som finns på marknaden. Inom projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre (TulKOTI) utarbetas just nu en katalog med hjälpmedel som kan underlätta vardagen och öka tryggheten för hemmaboende äldre.