Till innehållet

äldre personer

17.5.2023 Allmänt

Seniorlinjen nu till din tjänst i Vasa och Laihela

Österbottens välfärdsområde har öppnat Seniorlinjen, ett rådgivningsnummer som riktar sig till äldre personer för rådgivning och bedömning av vårdbehov. För närvarande betjänar Seniorlinjen personer som är över 65 år och bosatta i Vasa, Lillkyro och Laihela.
8.5.2023 Allmänt

Hur kan jag som senior påverka min egen hälsa? — föreläsningsserien

Projektet för Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten ordnar i samarbete med Österbottens välfärdsområde, Österbottens föreningar och Österbottens Minneslots en föreläsningsserie för seniorer och övriga intresserade. Föreläsningsserien innefattar information om vad du själv kan göra för att främja både din hjärnhälsa och din generella hälsa.
1.12.2022 Kundtidning Hembesöket

Äldre människor som hjärtesak

Många upplever fortfarande en minnessjukdom som stigmatiserande. Minnesskötaren och äldrerådgivaren Gerd Viklund betonar att människovärdet och människans många förmågor finns kvar, även om minnet försämras. En god livskvalitet kan stödjas på många olika sätt.