Till innehållet
Allmänt

Seniorlinjen betjänar nu hela välfärdsområdet

Seniorlinjen som startades i Vasa och Laihela i maj ska nu utvidgas att betjäna hela Österbottens välfärdsområde.

Seniorlinjen är ett eget servicenummer för över 65-åringar som behöver få sitt vårdbehov bedömt. På seniorlinjen behöver man inte använda sig av några knappmenyer utan samtalen besvaras av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som kan bedöma vårdbehovet, ge handledning och råd samt anvisningar om egenvården.

– Om personen som besvarar samtalet inte genast kan sköta uppringarens ärende förmedlar hen ärendet till rätt instans som sedan kontaktar uppringaren så fort som möjligt. Vi förmedlar inte samtalet vidare till ett nummer där uppringaren igen måste köa, säger avdelningsskötare Erja Lahti.

Lahti understryker att seniorlinjen är en kontaktkanal som äldre kan ringa med låg tröskel och som välfärdsområdet började utveckla efter feedback från kunderna. Många äldre upplever det som svårt att ringa till kundservicecentralen eftersom servicen kräver att de använder sig av olika knappmenyer.

I somras fick man flera förfrågningar också från grannkommunerna.

– Responsen från kunderna i Vasa och Laihela har varit positiv. I våras och somras följde vi upp samtalsantalen för att uppskatta hur många anställda som behövs i den här servicen. Och när tekniken gjorde det möjligt att utvidga servicen beslutade vi att den bör utvidgas så fort som möjligt.

Seniorlinjen är en del av kundservicecentralen och samtalen besvaras av välfärdsområdets yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

– Vi kan jämna ut samtalstopparna på kundservicecentralen och kan vid behov flytta mer personal till seniorlinjen och vice versa.

Avdelningsskötare Erja Lahti berättar att personalen redan i somras fått en rutin i betjäningen av seniorlinjens kunder. Heidi Kangas fortsätter att arbeta på seniorlinjen även efter pilotförsöket.

Undvik rusning – ring på eftermiddagen

Måndagsförmiddagen är den brådaste tiden på seniorlinjen.

– Om man inte har ett verkligen akut ärende lönar det sig att vänta till eftermiddagen, för då är det alltid lugnare, säger Heidi Kangas, en av dem som besvarar samtalen på seniorlinjen.

Ofta behöver kunderna få sitt vårdbehov bedömt, men ofta ställer de också frågor om sina laboratorieresultat eller röntgenbilder.

– Men det är fritt fram att ringa till seniorlinjen i alla hälso- och välfärdsrelaterade frågor med låg tröskel, säger Kangas.

De äldre kan fortsättningsvis också kontakta kundservicecentralen om de behöver få vårdbehovet bedömt, råd eller en tid till en läkar- eller skötarmottagning.

Seniorlinjen

En direkt linje för dig som är över 65 år och vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd eller handledning.

Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14