Till innehållet
Allmänt

Seniorrådgivningen vill främja äldres hälsa

Nästa år kommer åtminstone de som fyller 70 och 80 år att få en inbjudan till gruppträffar på seniorrådgivningen.

Seniorrådgivningen är en av hälsovårdens förebyggande verksamheter och riktar sig till pensionärer över 65 år som inte får annan regelbunden service eller hemvård.

– Vår uppgift är att stöda de äldres hälsa och välbefinnande. När vi kan identifiera riskfaktorerna i tid kan vi förebygga problem som påverkar äldres hälsa och funktionsförmåga, berättar koordinerande avdelningsskötare Annika Tetrault.

Seniorrådgivningsverksamheten är inget nytt, men från och med januari kommer verksamhetsprinciperna att bli de samma i hela välfärdsområdet. Välbefinnande- och hälsokontroller, rådgivning om levnadsvanor och gruppträffar genomförs med samma kriterier i hela området.

Träffar och kontroller

Man kan kontakta seniorrådgivningen om man är orolig över sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande. Äldre personer har möjlighet att diskutera med en skötare per telefon eller boka tid för en träff.

– Man kan ringa oss om man är orolig över sina levnadsvanor, kosten, rörligheten eller den sociala aktiviteten. Det går också att kontakta oss om man har sömnsvårigheter eller känner sig ensam eller nedstämd. På seniorrådgivningen utförs inga egentliga vårdåtgärder, utan vi kartlägger situationen, ger råd och hänvisar vid behov vidare till rätt tjänst.

På seniorrådgivningen ordnas gruppträffar för 70-åringar och personer som fyller 80.

– Om det behövs kan vi också boka en tid för en individuell kontroll av välbefinnandet och hälsan. Den äldres hälsotillstånd och faktorer som påverkar välbefinnandet kan också kartläggas med en elektronisk blankett före själva träffen.

Seniorrådgivningen kommer också i fortsättningen att ordna hälsokontroller av över 65-åriga närståendevårdare.

Läs mer om våra förebyggande hälsotjänster för äldre på webben.