Till innehållet

Seniorer

Här hittar du information om den service som välfärdsområdet erbjuder seniorer. Bor du hemma? Bekanta dig med våra tips och hjälpmedel som kan förbättra säkerheten i ditt hem. Har du kanske fått sämre hörsel? Kontakta hälso- och sjukvården. Är du anhörig till en äldre person? Här hittar du mer information för olika situationer.

”Den här vill jag inte längre vara utan!”

Också en äldre användare vänjer sig snabbt vid en apparat som underlättar vardagen. Medicinrobotar och videosamtal är redan vardag för tiotals seniorer i Österbotten.

”Den här vill jag inte längre vara utan!”