Till innehållet

En person anses ha svår funktionsnedsättning om han eller hon har särskilda svårigheter attröra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita offentliga kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter.

Färdtjänst kan användas både för att uträtta ärenden och för fritidsresor. Om ledsagare är beviljad kan denna följa med på resan, utan att behöva betala för den.

Färdtjänst kan också beviljas för studie- och arbetsresor.

Färdtjänsten får inte användas till läkar-, sjukhus- eller rehabiliteringsresor, eftersom man kan söka om ersättning från Folkpensionsanstalten (FPA) för dessa resor.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ger rätt till minst 18 enkelresor/månad.

Förmedlingscentral

Färdtjänstresan och resan som stöder rörlighet kan beställas från förmedlingscentralen (Taxi Vasa)

Taxi Vasa tel. 06 320 3777Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå, Laihela, Kristinestad, Närpes, Kaskö, Malalax, Korsnäs
Taxi Vasa tel. 06 320 3745Vaasa, Korsholm
Taxi Vasa tel. 044 332 4238Beställning med textmeddelande för hörselskadade

Rekommedation äratt beställa resan i god tid, minst två timmar innan resans start eller redan dagen innan. Tillgången på en taxi, som lämpar sig för transport kan variera vid olika tider på dygnet av skäl oberoende av välfärdsområdet. Samtidigt kan man även beställa tur och retur.

Genom förmedlingscentralenkan vissa resor samkoordineras.Färdtjänstens klienterkan få rätt att av-vika från principen av särskilda skäl. Det betyder att socialarbetaren också fattarett beslut om sättet att ordna färdtjänsten.Exempelpå ett sådantservicebeslut är att en person ges i beslutet rätt att använda en bekant taxi eller beslut om att hensresor inte samkoordineras. Beslut baserar sig alltid på en indivi-duell bedömning av servicebehov.

Fakturering och uppföljning

Information om verkställda resor förs över från taxicentralens program Birssi(övergår till Frogne under år 2023)till Abilita Socialvård. Välfärdsområdetfakturerar på basen av dessa uppgifter klienten för självriskandelen i efterskott månatligen.

Stickprov och uppföljning av enskilda resor görs fär att säkerställa att fakturor är korrekta, med hjälp av taxicentralens kartaprogram i vilket alla bilars rutter, väntetider och stopp syns.

Du ansöker genom att fylla i blanketten och till den bifoga ett läkarintyg.

Du kan också vid behov kontakta socialarbetare inom funktionshinderservicen för ytterligare information.

Ledande socialarbetare, södra området, Monika Kankaanpää puh. 040 164 7091.

Lista på kontaktuppgifter
OBS! telefontid tisdag och torsdag kl. 9 – 10

Alla beställningar av taxi- och invalidtaxiresor som Vasa stad betalar att ske via samma taxicentralsnummer: 06 320 3745.

Barnfamiljer

Socialarbetare tel. 040 595 1837     A-I

Socialarbetare tel. 040 183 5867     J-O

Socialarbetare tel. 040 640 3168    P-Ö

Socialhandledare tel. 040 545 6445

Barnfamijer i Vasa där den vuxna är klient:

Socialarbetare tel. 040 650 8123     J-O

Socialarbetare tel. 06 218 4163     A-I + P-Ö. Telefontid ti + to kl 9-10

Vuxna

Socialhandledare tel. 040 742 7092    A-K + svenska

Socialhandledare tel. 040 837 3350    L-Ö + Lillkyro / Vähäkyrö

Socialarbetare tel. 040 650 8123  (vuxna). Telefontid ti + to kl 9-10

Barn:

Socialarbetare tel. 040 183 5867  (barn)

Socialhandledare tel. 040 483 6342 (vuxna) 

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby

Vik. socialhandledare tel. 040 354 7533   (finskspråkiga)

Vik. socialhandledare tel. 044 424 9211 (svenskspråkiga)

Telefontid ti + to kl 9-10   

Barn: 

Socialarbetare tel. 040 595 1837 (efternamn A-H + finskspråkiga barn)

Socialarbetare tel. 040 640 3168 (efternamn I-Ö)

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais

Socialarbetare (telefontid ti. och tors. kl. 9 – 10), tfn. 06 218 3823

Socialhandledare 040 168 5379

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Strengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Socialarbetare, tfn. 040 805 1317

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (K-Ö) – Jakobstad och Larsmo

Socialarbetare, tfn. 040 355 1475

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre
 • Färdtjänst – Nykarleby, Pedersöre och Larsmo

Socialhandledare, tfn. 040 805 1902 

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna
 • Färdtjänst – Jakobstad

Socialhandledare, tfn. 040 805 1395

 • Färdtjänst – Nykarleby och Pedersöre

Socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

 • Jakobstad och Larsmo

Socialhandledare , tfn. 050 374 0781

 • Färdtjänst – Jakobstad och Larsmo
Funktionshindservice för barn

Socialarbetare, tfn. 040 805 1384

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre

Socialarbetare, tfn. 044 721 7716

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby,

Habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1734 

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, finska och svenska

Habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1705

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, svenska

Socialarbetare tel. 040 650 8123    (vuxna). Telefontid ti + to kl 9-10

Socialarbetare tel. 040 595 1837    (barn)

Socialhandledare tel. 040 483 6342  (vuxna) 

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Socialarbetare tel. 044 424 9237. Telefontid ti + to kl. 9-10.

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Socialarbetare tel. 044 424 9237. Telefontid ti + to kl. 9-10.

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Socialarbetare tel. 044 424 9237. Telefontid ti + to kl. 9-10.

Besöksadress: Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad (besök med tidsbeställning)
Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Ledande socialarbetare, 040 805 1973

Socialhandledare, 040 353 6057

Besöksadress: Korsholmsesplanaden 44, 65100 Vasa
Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Socialhandledare, 040 650 8123