Till innehållet

En person anses ha svår funktionsnedsättning om han eller hon har särskilda svårigheter attröra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita offentliga kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter.

Färdtjänst kan användas både för att uträtta ärenden och för fritidsresor. Om ledsagare är beviljad kan denna följa med på resan, utan att behöva betala för den.

Färdtjänst kan också beviljas för studie- och arbetsresor.

Färdtjänsten får inte användas till läkar-, sjukhus- eller rehabiliteringsresor, eftersom man kan söka om ersättning från Folkpensionsanstalten (FPA) för dessa resor.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ger rätt till minst 18 enkelresor/månad.

Förmedlingscentral

Färdtjänstresan och resan som stöder rörlighet kan beställas från förmedlingscentralen (Taxi Vasa)

Taxi Vasa tel. 06 320 3777Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå, Laihela, Kristinestad, Närpes, Kaskö, Malalax, Korsnäs
Taxi Vasa tel. 06 320 3745Vaasa, Korsholm
Taxi Vasa tel. 044 332 4238Beställning med textmeddelande för hörselskadade

Rekommedation äratt beställa resan i god tid, minst två timmar innan resans start eller redan dagen innan. Tillgången på en taxi, som lämpar sig för transport kan variera vid olika tider på dygnet av skäl oberoende av välfärdsområdet. Samtidigt kan man även beställa tur och retur.

Genom förmedlingscentralenkan vissa resor samkoordineras.Färdtjänstens klienterkan få rätt att av-vika från principen av särskilda skäl. Det betyder att socialarbetaren också fattarett beslut om sättet att ordna färdtjänsten.Exempelpå ett sådantservicebeslut är att en person ges i beslutet rätt att använda en bekant taxi eller beslut om att hensresor inte samkoordineras. Beslut baserar sig alltid på en indivi-duell bedömning av servicebehov.

Fakturering och uppföljning

Information om verkställda resor förs över från taxicentralens program Birssi(övergår till Frogne under år 2023)till Abilita Socialvård. Välfärdsområdetfakturerar på basen av dessa uppgifter klienten för självriskandelen i efterskott månatligen.

Stickprov och uppföljning av enskilda resor görs fär att säkerställa att fakturor är korrekta, med hjälp av taxicentralens kartaprogram i vilket alla bilars rutter, väntetider och stopp syns.

Du ansöker genom att fylla i blanketten och till den bifoga ett läkarintyg.

Ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen (E-tjänst)

Du kan också vid behov kontakta socialarbetare inom funktionshinderservicen för ytterligare information.

Lista på kontaktuppgifter
OBS! telefontid tisdag och torsdag kl. 9 – 10

BARN under 18 år  

Efternamn A-I : Socialarbetare tel.  040 4896051 
Efternamn J- O : Socialarbetare tel. 040 183 5867  
Efternamn P-Ö : Socialarbetare tel. 040 640 3186 
  

Närståendevård 0-18 år :   
Socialhandledare tel. 040 545 6445  
Socialarbetare tel. 040 4896051 
Socialarbetare tel. 040 640 3186  

Rehabiliteringshandledare: tel. 040 152 6474 / 040 515 1186  

VUXNA över 18 år  

Handikappservice (inte klienter inom specialomsorgen, färdtjänst, närståendevård)   
Efternamn A-K + svenskspråkiga L-Ö : Socialarbetare tel. 040 747 2678  
Efternamn L-Ö finskspråkiga + Lillkyro : Socialhandledare tel. 040 843 9817 

  

Klienter inom specialomsorgen, färdtjänst, närståendevård 18-65 år   
Efternamn A-K + svenskspråkiga L-Ö : Socialhandledare tel. 040 742 7092   
Efternamn L-Ö finskspråkiga + Lillkyro : Socialarbetare tel. 040 837 3350  

  

Familjer med barn under 18 år, där den vuxna har behov av handikappservice   

Socialarbetare tel. 044-424 9211  

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år 
Socialarbetare tel.  040 4896051 
Socialarbetare tel. 040 640 3186 

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 044-424 9211  

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialhandledare 040 483 6342 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 040 183 5867 

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais

Socialarbetare (telefontid ti. och tors. kl. 9 – 10), tfn. 06 218 3823

Socialhandledare 040 168 5379

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Strengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Socialarbetare, tfn. 040 805 1317

  • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (K-Ö) – Jakobstad och Larsmo

Socialarbetare, tfn. 040 355 1475

  • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre
  • Färdtjänst – Nykarleby, Pedersöre och Larsmo

Socialhandledare, tfn. 040 805 1395

  • Färdtjänst – Nykarleby och Pedersöre

Socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

  • Jakobstad och Larsmo

Socialhandledare , tfn. 050 374 0781

  • Färdtjänst – Jakobstad och Larsmo
Funktionshindservice för barn

Socialarbetare, tfn. 040 805 1384

  • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre

Socialarbetare, tfn. 044 721 7716

  • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby,

Habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1734 

  • Habiliteringshandledning för 0-18 år, finska och svenska

Habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1705

  • Habiliteringshandledning för 0-18 år, svenska

Besöksadress: Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad (besök med tidsbeställning)
Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Ledande socialarbetare, 040 805 1973

Socialhandledare, 040 353 6057

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 040 183 6100  

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 044 424 9237 

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 044 424 9237 

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 044 424 9237 

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 044 424 9237