Till innehållet

För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att personen har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den. Det finns ingen särskild skyldighet att ordna personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om personen inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

När det gäller att ordna personlig assistans anses som person med svår funktionsnedsättning den som till följd av en långvarig eller framskidande funktionsnedsättning eller en sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp, för att klara de dagliga sysslorna. Sjukdomar och funktionsnedsättningar som främst beror på normal åldrande betraktas inte som orsak för beviljande av personlig assistans.

Personlig assistans i de dagliga sysslorna och i arbete och studier ska ordnas i den utstäckning det är nödvändigt. I fråga om fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet och upprätthällande av sociala kontakter bör personlig assistans ordnas minst 30 timmar per månad.

Personlig assistans kan ordnas på olika sätt:

– som arbetsgivarmodell där den som behöver servicen själv är arbetsgivare till den personliga assitenten
– med servicesedlar
– som köptjänst från offentliga eller privata sektorn
– som egen verksamhet

För bedömning av ditt servicebehov ta kontakt till socialarbetare inom funktionshinderservicen.

Ansökan om service för personer med funktionsnedsättning (E-tjänst)

Kontaktuppgifter:


OBS! telefontid tisdag och torsdag kl. 9 – 10

Besöksadress: Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad (besök med tidsbeställning)
Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Socialhandledare tel. 040 353 6057

Socialarbetare tel. 050 374 0781

Besöksadress: Funktionshinderservice, Strengbergsgatan 1 D, 68600 Jakobstad

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Socialarbetare, tfn.  040 8051 314

  • Vuxna  (efternamn A-K) i Jakobstad + Larsmo

Socialarbetare, tfn. 050 374 0781  

  • Vuxna (efternamn L-Ö)  Jakobstad

Socialarbetare, tfn. 040 355 1475 

  • Vuxna – Nykarleby och Pedersöre

Socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

  • Jakobstad och Larsmo

Socialhandledare tfn. 040 511 9896

  • Nykarleby och Pedersöre

Funktionshindservice för barn

Socialarbetare, tfn. 040 805 1384

  • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre

Socialarbetare, tfn. 044 721 7716

  • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby,

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais

Socialarbetare (telefontid ti. och tors. kl. 9 – 10), tfn. 06 218 3823

Socialhandledare 040 168 5379

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år 
Socialarbetare tel.  040 4896051 
Socialarbetare tel. 040 640 3186 

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 044-424 9211  

BARN under 18 år  

Efternamn A-I : Socialarbetare tel.  040 4896051 
Efternamn J- O : Socialarbetare tel. 040 183 5867  
Efternamn P-Ö : Socialarbetare tel. 040 640 3186 
  

Närståendevård 0-18 år :   
Socialhandledare tel. 040 545 6445  
Socialarbetare tel. 040 4896051 
Socialarbetare tel. 040 640 3186  

Rehabiliteringshandledare: tel. 040 152 6474 / 040 515 1186  

VUXNA över 18 år  

Handikappservice (inte klienter inom specialomsorgen, färdtjänst, närståendevård)   
Efternamn A-K + svenskspråkiga L-Ö : Socialarbetare tel. 040 747 2678  
Efternamn L-Ö finskspråkiga + Lillkyro : Socialhandledare tel. 040 843 9817 

  

Klienter inom specialomsorgen, färdtjänst, närståendevård 18-65 år   
Efternamn A-K + svenskspråkiga L-Ö : Socialhandledare tel. 040 742 7092   
Efternamn L-Ö finskspråkiga + Lillkyro : Socialarbetare tel. 040 837 3350  

  

Familjer med barn under 18 år, där den vuxna har behov av handikappservice   

Socialarbetare tel. 044-424 9211  

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialhandledare tel. 040 483 6342 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 040 183 5867 

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 040 183 6100

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 044 424 9237 

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 044 424 9237 

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 044 424 9237 

Vuxna över 18 år, närståendevård 18-65 år: 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år, närståendevård 0-18 år: 
Socialarbetare tel. 044 424 9237