Till innehållet

Ändringsarbeten i bostaden kan vara att bredda dörrar, bygga ramper, omändringsarbeten i WC och badrum och andra nödvändiga omändringar i personens varaktiga bostad för att anpassa bostaden till de behov som funktionsnedsättningn medför. Till ändringsarbeten i bostaden hör också att avlägsna hinder i bostadens närmaste omgivning

Redskap, maskiner och anordningar som hör till bostaden och som ersätts är t.ex. lyftanordningar och dörranordningar. En del av maskinerna och anordningarna i anslutning till ändringsarbetena i bostaden kan beviljas med nyttjanderätt.

Ansök om ekonomiskt stöd genom att fylla i bifogad blankett:

För ytterligare information ta kontakt med socialarbetare som arbetar inom funktionshinderservicen vid närmaste socialserviceenhet.

E-Tjänster

Ansökan om service för personer med funktionsnedsättning

Kontaktuppgifter:
OBS! telefontid tisdag och torsdag kl. 9 – 10

Besöksadress: Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad (besök med tidsbeställning)
Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Socialhandledare tel. 040 353 6057

Socialarbetare tel. 050 374 0781

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Strengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Socialarbetare, tfn. 040 805 1317

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (K-Ö) – Jakobstad och Larsmo

Socialarbetare, tfn. 040 355 1475

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre
 • Färdtjänst – Nykarleby, Pedersöre och Larsmo

Socialhandledare, tfn. 040 805 1902 

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna
 • Färdtjänst – Jakobstad

Socialhandledare, tfn. 040 805 1395

 • Färdtjänst – Nykarleby och Pedersöre

Socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

 • Jakobstad och Larsmo

Socialhandledare , tfn. 050 374 0781

 • Färdtjänst – Jakobstad och Larsmo
Funktionshindservice för barn

Socialarbetare, tfn. 040 805 1384

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre

Socialarbetare, tfn. 044 721 7716

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby,

Habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1734 

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, finska och svenska

Habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1705

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, svenska

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais

Socialarbetare (telefontid ti. och tors. kl. 9 – 10), tfn. 06 218 3823

Socialhandledare 040 168 5379

Barn under 18 år
Socialarbetare tel.  040 4896051 
Socialarbetare tel. 040 640 3186 

Vuxna över 18 år
Socialarbetare tel. 044-424 9211  

BARN under 18 år  

Efternamn A-I : Socialarbetare tel.  040 4896051 
Efternamn J- O : Socialarbetare tel. 040 183 5867  
Efternamn P-Ö : Socialarbetare tel. 040 640 3186 
  

Närståendevård 0-18 år :   
Socialhandledare tel. 040 545 6445  
Socialarbetare tel. 040 4896051 
Socialarbetare tel. 040 640 3186  

Rehabiliteringshandledare: tel. 040 152 6474 / 040 515 1186  

VUXNA över 18 år  

Handikappservice (inte klienter inom specialomsorgen, färdtjänst, närståendevård)   
Efternamn A-K + svenskspråkiga L-Ö : Socialarbetare tel. 040 747 2678  
Efternamn L-Ö finskspråkiga + Lillkyro : Socialhandledare tel. 040 843 9817 

  

Klienter inom specialomsorgen, färdtjänst, närståendevård 18-65 år   
Efternamn A-K + svenskspråkiga L-Ö : Socialhandledare tel. 040 742 7092   
Efternamn L-Ö finskspråkiga + Lillkyro : Socialarbetare tel. 040 837 3350  

  

Familjer med barn under 18 år, där den vuxna har behov av handikappservice   

Socialarbetare tel. 044-424 9211  

Vuxna över 18 år
Socialhandledare 040 483 6342 

Barn under 18 år
Socialarbetare tel. 040 183 5867 

Vuxna över 18 år
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år
Funktionshinderservicens rådgivnings- och handledningstelefon vardagar kl. 9 – 11, tel. 040 8051772

Vuxna över 18 år
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år
Funktionshinderservicens rådgivnings- och handledningstelefon vardagar kl. 9 – 11, tel. 040 8051772

Vuxna över 18 år
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år
Funktionshinderservicens rådgivnings- och handledningstelefon vardagar kl. 9 – 11, tel. 040 8051772

Vuxna över 18 år 
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år 
Funktionshinderservicens rådgivnings- och handledningstelefon vardagar kl. 9 – 11, tel. 040 8051772

Vuxna över 18 år
Socialarbetare tel. 040 650 8123 

Barn under 18 år
Funktionshinderservicens rådgivnings- och handledningstelefon vardagar kl. 9 – 11, tel. 040 8051772