Till innehållet

Anpassningsträning

Anpassningsträning kan beviljas personer med funktionsnedsättning och närstående personer. Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning, Anpassningsträning kan ordnas i form av olika kurser eller vara individuell. Anpassningsträning kan t.ex. vara boendeträning, handledning i rörelsefärdigheter, punktskrift och kurser som ordnas föratt förbättra den sociala funktionsförmågan.

Hjälpmedel

Redskap, maskiner och anordningar som en person med funktionsnedsättning behöver i sina dagliga funktioner och som är andra hjälpmedel än de som ingår i den medicinska rehabiliteringen kan ersättas eller ställas till förfogande. Sådana hjälpmedel kan exempelvis vara: bil, hushållsmaskiner och redskap för fritiden.

Ersättning för kostnader som uppkommer vid anskaffning av dessa hjälpmedel beviljas personer som på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom behöver hjälpmedlen för att röra sig, kommunicera och på egen hand klara sig hemma eller i fritidsaktiviteter. Endast skäliga och nödvändiga kostnader för sådana hjälpmedel som en persons funktionsnedsättning eller sjukdom ger upphov till ersätts och då till hälften av kostnaden för hjälpmedlet.

För ytterligare information ta kontakt med socialarbetare som arbetar inom funktionshinderservicen vid närmaste socialserviceenhet.

Ledande socialarbetare, södra området, Monika Kankaanpää puh. 040 164 7091.

Kontaktuppgifter,
OBS! telefontid tisdag och torsdag kl. 9 – 10

Socialarbetare tel. 040 650 8123  (vuxna). Telefontid ti + to kl 9-10

Socialarbetare tel. 040 183 5867  (barn)

Socialhandledare tel. 040 483 6342 (vuxna) 

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby

Ledande socialarbetare tel. 040 164 7091 Telefontid ti + to kl 9-10    

Barn:

Socialarbetare tel. 040 595 1837 (efternamn A-I + finskspråkiga barn)

Socialarbetare tel. 040 640 3168 (efternamn I-Ö)

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais

Socialarbetare (telefontid ti. och tors. kl. 9 – 10), tfn. 06 218 3823

Socialhandledare 040 168 5379

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Strengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Socialarbetare, tfn. 040 805 1317

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (K-Ö) – Jakobstad och Larsmo

Socialarbetare, tfn. 040 355 1475

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre
 • Färdtjänst – Nykarleby, Pedersöre och Larsmo

Socialhandledare, tfn. 040 805 1902 

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna
 • Färdtjänst – Jakobstad

Socialhandledare, tfn. 040 805 1395

 • Färdtjänst – Nykarleby och Pedersöre

Socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

 • Jakobstad och Larsmo

Socialhandledare , tfn. 050 374 0781

 • Färdtjänst – Jakobstad och Larsmo
Funktionshindservice för barn

Socialarbetare, tfn. 040 805 1384

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre

Socialarbetare, tfn. 044 721 7716

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby,

Habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1734 

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, finska och svenska

Habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1705

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, svenska

Socialarbetare tel. 040 650 8123    (vuxna). Telefontid ti + to kl 9-10

Socialarbetare tel. 040 595 1837    (barn)

Socialhandledare tel. 040 483 6342  (vuxna) 

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Socialarbetare tel. 044 424 9237. Telefontid tisdagar kl. 9-10.

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Socialarbetare tel. 044 424 9237. Telefontid tisdagar kl. 9-10.

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Socialarbetare tel. 044 424 9237. Telefontid tisdagar kl. 9-10.

Besöksadress: Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad (besök med tidsbeställning)
Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10

Ledande socialarbetare, 040 805 1973

Socialhandledare, 040 353 6057

Besöksadress: Korsholmsesplanaden 44, 65100 Vasa
Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10