Till innehållet

Anpassningsträning

Anpassningsträning kan beviljas personer med funktionsnedsättning och närstående personer. Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning, Anpassningsträning kan ordnas i form av olika kurser eller vara individuell. Anpassningsträning kan t.ex. vara boendeträning, handledning i rörelsefärdigheter, punktskrift och kurser som ordnas föratt förbättra den sociala funktionsförmågan.

Hjälpmedel

Redskap, maskiner och anordningar som en person med funktionsnedsättning behöver i sina dagliga funktioner och som är andra hjälpmedel än de som ingår i den medicinska rehabiliteringen kan ersättas eller ställas till förfogande. Sådana hjälpmedel kan exempelvis vara: bil, hushållsmaskiner och redskap för fritiden.

Ersättning för kostnader som uppkommer vid anskaffning av dessa hjälpmedel beviljas personer som på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom behöver hjälpmedlen för att röra sig, kommunicera och på egen hand klara sig hemma eller i fritidsaktiviteter. Endast skäliga och nödvändiga kostnader för sådana hjälpmedel som en persons funktionsnedsättning eller sjukdom ger upphov till ersätts och då till hälften av kostnaden för hjälpmedlet.

För ytterligare information ta kontakt med socialarbetare som arbetar inom funktionshinderservicen vid närmaste socialserviceenhet.

Ledande socialarbetare, södra området, Monika Kankaanpää puh. 040 164 7091.

Kontaktuppgifter,
OBS! telefontid tisdag och torsdag kl. 9 – 10

Barnfamiljer

Socialarbetare tel. 040 595 1837     A-I

Socialarbetare tel. 040 183 5867     J-O

Socialarbetare tel. 040 640 3168     P-Ö

Socialhandledare tel. 040 545 6445

Barnfamijer i Vasa där den vuxna är klient:

Socialarbetare tel. 040 650 8123     J-O

Socialarbetare tel. 06 218 4163     A-I + P-Ö. Telefontid ti + to kl 9-10

Vuxna

Socialarbetare tel. 040 747 2678    A-K + svenska. Telefontid ti + to kl 9-10

Socialarbetare tel. 040 843 9817    L-Ö + Vähäkyrö. Telefontid ti + to kl 9-10

Socialarbetare tel. 040 650 8123  (vuxna). Telefontid ti + to kl 9-10.

Socialarbetare tel. 040 183 5867  (barn)

Socialhandledare tel. 040 483 6342  (vuxna) 

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais

Socialarbetare (telefontid ti + to kl. 9 – 10), tfn. 06 218 3823

Socialhandledare 040 1685379

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby

Socialarbetare tel. 06 218 4163   (vuxna). Telefontid ti + to kl 9-10    

Socialarbetare tel. 040 595 1837 (barn, efternamn A-L)

Socialarbetare tel. 040 640 3168 (barn, efternamn M-Ö)

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Strengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Bodil Häger-Kantola, socialarbetare, tfn. 040 805 1317

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (K-Ö) – Jakobstad och Larsmo

Pia Wikman, socialarbetare, tfn. 040 805 1973

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre

Ulrika Enlund, socialarbetare, tfn. 040 355 1475

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre

Bodil Ravall, socialhandledare, tfn. 040 805 1902 

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna

Rebecca Holmgård, socialhandledare, tfn. 040 805 1395

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre

Annika Löv, socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

 • Jakobstad och Larsmo

Josefine Björkfors, socialhandledare , tfn. 050 374 0781

 • Jakobstad och Larsmo
Funktionshindservice för barn

Heidi Sjöblom, socialarbetare, tfn. 040 805 1384

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre

Hannah Dang-Kivilompolo, socialarbetare, tfn. 044 721 7716

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby,

Ida-Sofia Moilanen, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1734 

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, finska och svenska

Jenny Edström, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1705

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, svenska

Socialarbetare tel. 040 650 8123    (vuxna). Telefontid ti + to kl. 9-10.

Socialarbetare tel. 040 595 1837    (barn)

Socialhandledare tel. 040 483 6342  (vuxna) 

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Socialarbetare tel. 044 424 9237. Telefontid tisdagar kl. 9-10.

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Socialarbetare tel. 044 424 9237. Telefontid tisdagar kl. 9-10

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Socialarbetare tel. 044 424 9237 Telefontid tisdagar kl. 9-10