Till innehållet

Om du är utsatt för våld inom familjen eller våld i en nära relation eller om du själv har använt våld, finns det hjälp att få. På denna sida finns information om vad våld är och hur det kan förebyggas. 

Sök hjälp 

Det finns många aktörer som erbjuder professionell hjälp till dig som drabbats av familjevåld eller våld i nära relationer och även till dig som själv utövat våld eller är rädd för att börja utöva våld. De yrkesutbildade personerna hjälper dig med att kartlägga situationen och hitta lämpliga stödformer till dig och dina nära. 

Beroende på din situation kan du under tjänstetid kontakta

Din egen hälsostation 

Center för mental- och beroendevård 

Ungdomsstationen Klaara 

Familjerådgivningen 

Seri-stödcentret

Avokki 

Det ekonomiska våldets

Kyrkans familjerådgivning 

Brottsofferjouren 

Frida

Hjälp finns att få dygnet runt: 

  • Österbottens skyddshem tfn 06 312 9666 
  • Polisen och nödnummer tfn 112
  • Jour vid Vasa centralsjukvården tfn 06 213 2009 
  • Österbottens socialjour tfn  06 218 9555 
  • Seri-stödcetntret – För personer som har utsatts för sexuellt våld, 040 589 4752
    Dygnet runt, även textmeddelande

Gratis riksomfattande Nollinjen (24/7) tfn 080 005 005 till alla som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation. www.nollalinja.fi/sv/ 

Relaterade tjänster