Till innehållet

Du kan ta kontakt med familjerådgivningen om du behöver stöd i föräldraskapet eller familjerelationerna, i frågor gällande parrelationen eller om du är orolig för barnets beteende och välmående. Familjerådgivningen erbjuder också stöd i separationer. 

När ta kontakt med familjerådgivningen? 

•  När du önskar få hjälp med relationerna inom familjen 

•  När du som förälder oroar dig över barnets utveckling 

•  När du är orolig över barnets beteende eller känslomässiga mående, t ex rädslor, nedstämdhet, ilska 

•  När pubertetsproblem blir svårhanterliga i familjen 

•  När du önskar få stöd i föräldrarollen 

•  När det uppstått problem i parförhållandet 

•  När du funderar på skilsmässa eller separation 

Beskrivning av servicen

Till familjerådgivningens verksamhetsformer hör terapier och stödsamtal för familjer, par och enskilda. Man gör också utredningar och psykologiska testningar av barn och unga. Familjerådgivningen erbjuder också medlingssamtal inför och efter eventuella separationsbeslut.  

Familjerådgivningen är konfidentiell och avgiftsfri. 

Kontaktuppgifter 

Föräldrar kan på eget initiativ vända sig till familjerådgivningen. Man kan kontakta familjerådgivningen per telefon för att boka en tid. Socialarbetare kan också hänvisa klienter till familjerådgivningen. 

Familjerådgivning Vasa

OBS! Vår enhet håller stängt fredag 27.5.2022.

Observera att vår enhet/avdelning har avvikande öppettider i sommar.

Vår enhet håller stängt: 11.7-29.7.2022.

Ha en fin sommar! 

Familjerådgivning Korsholm

OBS! Vår enhet håller stängt fredag 27.5.2022.

Observera att vår enhet/avdelning har avvikande öppettider i sommar.

Vår enhet håller stängt: 6.7-1.8.2022.

Ha en fin sommar! 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 5 vån, 65101 Vasa 

Frågor och tidsbokningen må – ti och to – fr kl. 10-12 på nummer  06 325 2650 

Johanna Levälahti, ledande socialarbetare. Telefon  040 188 4554 

Mari Ojajärvi, psykolog. Tfn.  040 144 8355 

Anna-Lotta Högbacka, psykolog. Tfn. 040 183 1402 

Tuuli-Kaisa Peltola, vik. psykolog. Tfn.  040 513 6018 

Carita Frants, socialarbetare, familjeterapeut, sexualrådgivare. Tfn.  040 194 5637 

Sara Södö, socialarbetare. Tfn.  040 186 2721 

Maria Norrgård, socialarbetare, puh.  044 424 0102

Heidi Manninen, servicesekreterare. Tfn.  040 539 0245 

Besöksadress: Korsholms Kommun, familje- och individomsorgen 
Centrumvägen 4, Smedsby 

Telefontid: Tisdag kl. 8-9 samt torsdag kl. 12-13 

Psykolog och familjeterapeut Birgit Häger-Nylund 
tfn. 06 327 7230 

Psykolog och familjeterapeut Benita Östergård 
tfn. 06 327 7200 

Socialarbetare och psykoterapeut Anna-Lena Ström, på plats: tisdagar (ojämna veckor) samt onsdag och fredag, tfn. 06 327 7227 

Sarah Storm, vik. socialarbetare, på plats: tisdagar, onsdagar och torsdagar, tfn.  040 355 3484