Till innehållet

Föräldrar kan komma överens om att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet eller att endast den ena föräldern har vårdnaden. Föräldrarna ska också komma överens om barnets boende och om hur barnet träffar den av föräldrarna hos vilken barnet inte bor. Då man avtalar om dessa frågor ska utgångsläget alltid vara barnets bästa. Avsikten är att trygga barnets ställning och kontakt med båda föräldrarna. 

Beskrivning av servicen

Barnatillsyningsmannen fastställer avtal om vårdnad, boende och umgänge samt stöder föräldrarna i att komma överens om avtalets innehåll.

Barnatillsyningsmannen kan inte avgöra ärendet i strid med föräldrarnas vilja eller förpliktiga den ena föräldern att gå med på den andra förälderns krav. Det är föräldrarna som tillsammans beslutar om innehållet i avtalen. Barnatillsyningsmannens uppgift är att förhandla med föräldrarna och samtidigt övervaka att barnets bästa tillgodoses. Barnatillsyningsmannen har i vissa situationer även rätt och skyldighet att låta bli att fastställa ett avtal som upprättats föräldrarna emellan.

Om båda föräldrarna eller en av dem vägrar att delta på gemensamma möten hos barnatillsyningsmannen, görs en bedömning om det är möjligt att sköta ärendet hos barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen kan inte förpliktiga parterna till att infinna sig vid mötena. Om det inte är möjligt att komma överens om ärendet hos barnatillsyningsmannen, hänvisas föräldrarna till att föra ärendet vidare till tingsrätten för avgörande.

Kontaktuppgifter 

Du kan ta kontakt med barnatillsyningsmannen / personalen inom den familjerättsliga servicen för att få hjälp i frågor som gäller barnets vårdnad, boende och underhåll.  

OBS!

Avvikande telefontid 8.7 – 26.7 måndag-fredag kl. 9 – 11, telefonnummer se nedan

8.7 – 16.7       040 567 9603 eller 040512 7928

17.7 – 19.7        040 805 1682

22.7 – 26.7       040 567 9603 eller 040512 7928

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 4 våningen, Vasa

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 483 9161, A-K enligt yngsta barnets efternamn
Barnatillsyningsman (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 567 9603, L-R enligt yngsta barnets efternamn
Barnatillsyningsman (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 483 6344, S-Ö enligt yngsta barnets efternamn

Socialarbetare (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 571 2430, vårdnads- och umgängesärenden, vårdnadsutredningar, adoptionsärenden
Ledande socialarbetare (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 179 3927
Servicesekreterare ringbud och tidsbokningsbegäran till barnatillsyningsman (må-fr kl. 9-15) tfn 040 486 1073

Besöksadress: Centrumvägen 4, Korsholm
Socialarbetare/barnatillsyningsman tfn 06 218 4167 (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) avtal om vårdnad och umgänge, underhållsavtal

Besöksadress: Enheten för familjerättsliga ärenden, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Magdalena Abrams, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och ledande socialarbetare, telefontid fredagar kl. 10-11
A-D, E-F och L-M enligt yngsta barnets efternamn, magdalena.abrams@ovph.fi, tfn. 040 805 1838

Anette Laurén Fröjdö, barnatillsyningsman, telefontid tisdagar kl. 10-11 
G-K, E-F och L-M enligt yngsta barnets efternamn, anette.laurenfrojdo@ovph.fi, tfn. 040 805 1682

Janina Häggblom-Östman, barnatillsyningsman, telefontid måndagar 10-11 
N-Ö, E-F och L-M enligt yngsta barnets efternamn, janina.haggblom-ostman@ovph.fi, tfn. 040 805 1837

Anette Ohlsson, servicesekreterare tfn. 040 805 1636

Minna Söderlund, servicesekreterare tfn. 040 805 1617

Besöksadress: Malmgatan 5, Malax
Socialarbetare/barnatillsyningsman tfn 040 650 8104 telefontid må, ti, fr kl. 9-10, to 12:30-13:30

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Telefontid må-ti kl. 9 – 10 och to 12.30 – 13.30

Socialarbetare/barnatillsyningsman tfn 040 650 8104
Socialhandledare tfn 050 444 0764