Till innehållet

Social-och krisjouren svarar för hjälpbehovet åt invånare, samt åt personen som befinner sig i välfärdsområdet i situationer som kräver socialmyndighets brådskande åtgärd, brådskande behov av socialservice eller akut krishjälp.

Kontakt till social-och krisjournen kan tas t.ex:

• i ärenden som berör brådskande barnskydd

• i allvarliga krissituationer som berör individ, familj eller anhörig (eldsvåda, våld eller annan olycka)

• vid familje- eller närståendevåld

• ifall en åldrings funktionsförmåga eller välfärd akut försämras

• vid behov av omedelbar bedömning och/eller hjälp av social myndighet

Kontaktuppgifter

Du får kontakt med socialjouren per telefon 06-218 9555 eller via nödcentralen 112

Länkar

Österbottens kriscenter Valo

Österbottens skyddshem Vasa

Nollinjen mot våld i nära relationer

Kristelefon MIELI

Brottsofferjouren