Till innehållet

Familjerådgivning är en socialservice och erbjuds välfärdsområdets familjer, där det finns minderåriga barn. Mottagningarna finns i Vasa, Korsholm och Jakobstad. Åt familjens vuxna kan vid behov distansmöten erbjudas.

Ta kontakt med familjerådgivningen när… 

•  du önskar stöd för relationer i familjen 

•  du önskar stöd i föräldraskapet

•  det uppstått problem i parförhållandet 

•  ni funderar på separation eller behöver stöd i skilsmässosituationen

•  du som förälder är orolig för barnet och/eller dess beteende.  

Beskrivning av verksamheten

Familjerådgivningen erbjuder terapeutiska stödsamtal för familjer, par, föräldrar och barn. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor omfattar bedömning, handledning, sakkunnigrådgivning och stöd i anslutning till familjeliv, relationer, sociala färdigheter och annat stöd gällande barns uppväxt och utveckling. Servicen planeras och förverkligas i samråd med familjen.

Familjerådgivningen erbjuder även familjerättslig medling och samarbetssamtal i samband med separation.

Personalen består av socialarbetare och psykologer. Flera i familjerådgivningens personal har terapeutisk tilläggsbildning.

Tidsbokning, handledning och rådgivning

Om du önskar boka tid eller få rådgivning per telefon, vänligen ta kontakt på telefonnummer:

06 218 1416

Familjerådgivningsbesök är konfidentiella och avgiftsfria.

Familjerådgivningen är stängd 10.5.2024 samt 8-29.7.2024

Telefontider:

ma, ons, fre kl. 10-11

ti, to kl. 12.30 – 13.30

Besökadressen:

Vasa: Vöragatan 46, 65100 Vasa

Korsholm: Centrumvägen 4, 65610 Korsholm

Jakobstad: Campus Allegro, Storgatan 7 (ingång från innergården)

Ledande socialarbetare

Johanna Levälahti

040 188 4554

johanna.levalahti@ovph.fi

Camilla Lunden

040 3576251

Camilla.lunden@ovph.fi

Sosialarbetare

Carita Frants, 040 194 5637 

Maria Norrgård, 044 424 0102

Sara Södö, 040 186 2721 

Sara Storm, 040 355 3484

Ann-Britt Aspholm, 040 187 7438

Jutta Nisula 040 669 5288

Siv Roos, 040 161 6740

Yvonne Åkerlund, 040 1860031

Monica Hällund- Myntti, 040 5435270

Psykologer

Birgit Häger-Nylund, 044 727 1373

Anna-Lotta Högbacka, 040 183 1402 

Niina Kypärä,  040 513 6018 

Mari Ojajärvi,  040 144 8355 

Benita Östergård, 044 727 1368

Sakkunnig i utvecklingspsykologi

Johanna Hagström, 050 5625712

Nina Lahti, 040 4807821

Sekreterare

040 486 1073

Epost: förnamn.efternamn@ovph.fi

Vi svarar i mån av möjlighet. Om är du har ärende till din egen arbetare, men inte får svar, kan du lämna ringbud per sms. Minns att sätta ditt namn i meddelandet.

På grund av dataskyddsorsaker kan vi inte handlägga klientärenden per e-post.