Till innehållet

Psykosociala center

Inom Österbottens välfärdsområde fungerar tre Psykosociala center: norra området, mellersta området och södra området. De erbjuder regionens vuxna befolkning olika preventiva tjänster och vårdtjänster på primärnivå med inriktning på mentalvårds-, beroende- och missbruksproblem. Tjänsterna inom södra områdets Psykosociala center riktas även till barn och ungdomar. I utmanande livssituationer erbjuder vi vägledning, rådgivning. bedömning av vård- och servicebehov och terapeutiskt stöd för dig, för din familj och för dina närstående som är bekymrade över ditt mående. Våra tjänster är avgiftsfria och du kan uppsöka tjänsterna utan remiss. Du kan antingen uppsöka enheten under dess öppethållningstider eller genom att kontakta tidsbokningen eller via den elektroniska kontaktblanketten.

Det psykosociala centret erbjuder social- och hälsovårdstjänster på primär nivå för vuxna personer och deras anhöriga, när de är i behov av hjälp och stöd i anslutning till problem med den psykiska hälsan, rusmedelsbruk och spel-, nät- eller andra beroenden.

Det psykosociala centret erbjuder grundläggande social- och hälsovårdstjänster till personer över 25 år, som behöver hjälp och stöd för problem relaterade till psykisk ohälsa, missbruk och olika beroenden som t.ex spelmissbruk.

Till det psykosociala centret i mellersta området hör även erbjudande av krisgruppsverksamhet för att lösa plötsliga traumatiska krissituationer samt tjänster vid Hälsorådgivningsenheten Tipsi för personer som använder droger intravenöst.

Psykosociala centret erbjuder stöd och vård för barn, ungdomar och vuxna med psykosociala hälsohinder. Vården ges i form av individuella samtal, par- och familjesamtal. Vi har verksamhetspunkter i Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes

Om du behöver hjälp med din ork och att hantera och utvärdera symtom på psykisk ohälsa, fyll i terapinavigatorn. Terapinavigator påskyndar starten av vården. Det hjälper dig att få en preliminär bedömning av dina symtom och det blir lättare att hitta rätt behandlingsform åt dig.

Att fylla i terapinavigatorn tar ca 30 min. Ta en lung stund för dig själv, att fylla i terapinavigatorn. Frågorna kartlägger behoven relaterade till ditt måendet och din eventuella behandling. Efter att du har fyllt i enkäten får du en kod. Kom ihåg att spara den, så att du tillsammans med personalen på mottagningen kan ta del av resultaten. Efter att du fyllt i terapinavigatorn, kontakta Psykosociala centret i ditt område.