Till innehållet

Psykosociala center

Inom Österbottens välfärdsområde fungerar tre Psykosociala center: norra området, mellersta området och södra området. De erbjuder regionens vuxna befolkning olika preventiva tjänster och vårdtjänster på primärnivå med inriktning på mentalvårds-, beroende- och missbruksproblem. Tjänsterna inom södra områdets Psykosociala center riktas även till barn och ungdomar. I utmanande livssituationer erbjuder vi vägledning, rådgivning. bedömning av vård- och servicebehov och terapeutiskt stöd för dig, för din familj och för dina närstående som är bekymrade över ditt mående. Våra tjänster är avgiftsfria och du kan uppsöka tjänsterna utan remiss. Du kan antingen uppsöka enheten under dess öppethållningstider eller genom att kontakta tidsbokningen eller via den elektroniska kontaktblanketten.

Det psykosociala centret erbjuder social- och hälsovårdstjänster på primär nivå för ungdomar, vuxna personer och deras anhöriga, när de är i behov av hjälp och stöd i anslutning till problem med den psykiska hälsan, rusmedelsbruk och spel-, nät- eller andra beroenden.

Psykosociala centret erbjuder grundläggande social- och hälsovårdstjänster och hjälp med psykiska problem och missbruk till personer över 25 år vars hemkommun är Vasa, Laihela, Korsholm eller Vörå.

Psykosociala centret erbjuder stöd och vård för barn, ungdomar och vuxna med psykosociala hälsohinder. Vården ges i form av individuella samtal, par- och familjesamtal. Vi har verksamhetspunkter i Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes