Till innehållet

Du kan vända dig till psykosociala centrets tjänster om du upplever psykosociala utmaningar. Sådana utmaningar kan t.ex vara att du känner dig trött och nedstämd eller att du inte kan fungera så som du gjort tidigare. Relationssvårdigheter är också en vanlig sak att söka hjälp för. Tillsammans med vår vårdpersonal får du diskutera din situation och ditt vårdbehov kartläggs.Här finns medicinskvård med läkare och psykiater.

Missbruksvård

Missbruksvården finns för personer med alkohol-, drog- eller andra missbruk. Målet med missbruksvården är att förebygga och minska missbruk samt stöda missbrukaren och dennes anhöriga. Inom missbruksvården erbjuds information, rådgivning, stöd och terapi inom den öppna vården.

Krisgrupper

Krisgruppsverksamheten koordineras från Psykosociala Centret i Närpes. En lokal krisgrupp, som utför den psykologiska efterbearbetningen (debriefing) vid traumatiska olyckor eller ”närapå-händelser” finns i Kaskö, Kristinestad, Närpes och Malax/Korsnäs. Efterbearbetningen ordnas någon dag efter den traumatiska händelsen.

Du kan komma i kontakt med oss genom psykosociala centrets växel tfn 06-2241831(må-fr kl 8-15). Anhöriga eller vårdpersonal kan också inleda kontakten. Alla våra tjänster är avgiftsfria för patienten.

Kontaktinformation

Psykosocial centret södra området, tfn 06-2241831 (måndag-fredag kl 8-15)

Avdelningsskötare Mikaela Granfors, 040-5402014

Ansvarig psykolog Eva-Stina Häggdahl

Adress

Psykosociala centret i Närpes, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Psykosociala centret i Familjecentret i Kristinestad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Psykosociala centret i Malax, Köpingvägen 11, 66100 Malax

Psykosociala centret i Korsnäs, Hälsogården, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Psykosociala centret på Kaskö hvc, Slussgatan 11A, 64260 Kaskö