Till innehållet

Du kan kontakta tjänsten om du är orolig för din egen eller en närståendes situation. Tjänsterna finns tillgängliga som tidsbokning på våra servicepunkter eller via distansmottagning. Orsaker till kontakt kan vara depressiva symptom, ångest, panikattacker, långvarig stress eller sömnproblem, drogmissbruk, spelande eller körkortsuppföljning. Målsättningen med vår öppenvårdsrehabilitering med inriktning på rehabiliteringsklienter med psykossjukdom är att stöda och förbättra målgruppens livshantering, tillfrisknande och vardagshantering.

 Det psykosociala centret erbjuder också krisgruppsverksamhet för att hjälpa till med plötsliga traumatiska kriser och tjänster från hälsorådgivningstips för injicerande droganvändare.

Ta kontakt

Man blir vår klient genom vårdbedömning och tidsbeställning.

1. Fyll i Terapinavigatorn.

 • Vi använder terapinavigatorns resultat för att utforma innehållet i din tjänst.
 • Den ifyllda Terapinavigator-koden är giltig i en månad.

2. Ta i första hand kontakt via elektroniska tjänster: KONTAKTFORMULÄR

3. Du kan även kontakta oss under vardagar kl. 9.00-11.00 per telefon 06 218 1415.

4. Efter att du har tagit kontakt bokar vi tid för förstagångsbesök. Besöket sker per distansmottagning eller via telefon.

Avbokningar vardagar kl. 8-15 tel. 06 218 1415 (avdelningssekreterare)

Serviceutbud

 • Rådgivning och handledning
 • Bedömning av vårdbehov
 • Terapinavigatorn och situationsformulering
 • Assisterad egenvård
 • Kognitiv korttidsterapi
 • Stödsamtal och uppföljning av medicinering
 • Öppenvårdstjänster för missbrukare (körkortsuppföljning, vårdhänvisning, missbrukskartläggning, ansökan till rusmedelsrehabilitering)
 • Substitionsvård (utvärdering och genomförande)
 • Specialistläkares mottagning
 • Bedömning av FPA-terapi
 • Akupunktur

Mentalvårdtjänster

Vi anordnar gruppaktiviteter inom enheten. Kontakta vår enhet eller din medarbetare, om du är intresserad av någon av våra grupper som listas nedan.

 • Naturgrupp en gång i månad (Korsholm, Vörå)
 • Avslappning
 • Öronakupunktur

Verksamhetspunkternas adresser

Vasa

Psykosociala enheten
Vasa centralsjukhus, H-huset
Sandviksgatan 2-4, våning 3
65100 Vasa

Samservice Lillkyro

Lillkyrovägen 11
66500 Lillkyro (mottagning tisdagar)

Laihela

Psykosociala enheten
Laihela Hälsostation
Vallinmäentie 43
66400 LAIHIA

Korsholm

Psykosociala enheten
Korsholms hälsovårdscentral
Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm
Ingång D eller huvudingång A, (rum 42, 43 och 44)

Vörå

Psykosociala enheten
Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral
Öurvägen 25
66800 Oravais

Krisgruppsverksamhet 

Kontakta din lokala krisgrupp via Österbottens social- och krisjour tel. 06-218 9555. Social- och krisjouren dejourerar dygnet runt.

Krisgruppens roll är att erbjuda mental hjälp till dem som upplevt en plötslig traumatisk händelse. Sådana situationer inkluderar psykiskt betungande händelser, såsom en anhörigs eller närståendes plötsliga bortgång, olycksfall, olycka eller självmord såväl som allvarliga tillbud.

Krisgruppernas verksamhet baserar sig på en Debriefing-eftervårdssession som utvecklats för grupper. Man strävar till att mötas en till tre dagar efter händelsen, då chockfasen som personen upplevt har avtagit och hen klarar av att hantera ärendet i en debriefing eftervårdssession.

Sessionen ordnas inte för enskilda personer eller i situationer där mer än sju dagar har förflutit sedan händelsen. Vid dylika situationer Ta kontakt till vår vårdbedömning.

Hälsorådgivningspunkten TIPSI 

Tjänsten vänder sig till personer som använder injektionsdroger och strävar till att förhindra spridning av infektionssjukdomar och erbjuda tidig vårdhandledning i fråga om rusmedelsberoende. Vid hälsorådgivningspunkten kan du byta ut använda sprutor och nålar till rena och vid behov få en remiss till laboratorieprover för B- och C-hepatit samt HIV. Du kan besöka Tipsi anonymt.

Terapinavigatorn

Behöver du som ny kund hjälp med att hitta rätt psykosocial service? Börja med att fylla i Terapinavigatorn. Terapinavigatorn är ett elektroniskt och lättanvänt verktyg för att utvärdera vårdbehove hos personer över 18 år.

Kontaktinformation

Ta kontakt

Serviceenhetschef Jaana Kilpiö tel. 040 658 1042
Biträdande förperson Nadja Kakkuri tel. 040 809 1482