Till innehållet

Psykosociala centrets serviceutbud omfattar hjälp i utmanande livssituationer och –kriser samt vid problem med den psykiska hälsan. Även i rusmedels- eller andra beroenden finns vi här för att hjälpa. Man kan ta kontakt med psykosociala centret om man är bekymrad över sin egen eller någon anhörigs situation. Orsaker till kontakttagandet kan vara t.ex. depressionssymtom, ångest, paniksymtom, långvarig stress och psykisk överbelastning eller sömn- och insomningssvårigheter, eget eller någon anhörigs rusmedelsbruk, spelande, uppföljning av körrättigheter och vårdhänvisningar. Alla tjänster är avgiftsfria oberoende av ålder och ingen remiss krävs.vgiftsfria och ingen remiss krävs.   

Vid problem med den psykiska hälsan kartläggs livssituationen, symtomen och orsakerna bakom dessa och vi hjälper dig att finna nya lösningar och resurser. Vårdkontakterna är kortvariga, ofta 1 – 5 besök. Baserat på vårdbedömningsbehovet kan vi också erbjuda en längre tids vårdkontakt.

Vid ärenden i anslutning till rusmedel- och beroendeproblem uppgörs en målinriktad vårdplan och bedöms ett eventuellt behov av anstaltsvård. Bedömningen av missbruksrehabilitering i form av anstaltsvård görs i samarbete med det sociala arbetet och även ett eventuellt rehabiliteringsbeslut fattas av socialvården. 

Avgiftningsvård inom öppenvården 

Avgiftsvård inom öppenvården är endast avsedd för klienter som har alkoholmissbruk. Avbrytningen sker med hjälp av medicinering, vid behov används även avgiftningsvård på avdelning. Då det gäller avbrytning för klienter med drogmissbruk hänvisas klienterna till avdelningsvård.

Hur får jag service?

Kontakta oss per telefon (se telefonnummer och telefontider nedan) för bokning av tid. Med beaktande av datasekretessen svarar vi inte per e-post på personliga frågor i anslutning till vården.

Gällande mentalvårdsärenden: Kontakta oss per telefon (se telefonnummer och telefontider nedan) för bokning av tid. Vi erbjuder stöd kring bland annat depressionssymtom, ångest, paniksymtom, stress och sömnsvårigheter.

Gällande beroendevårdsärenden: Ring dejourerande nummer vardagar mellan 8-11, 06-786 2606. För konsultering, bokning av samtalsstöd, alkohol-, drog- och spelproblem, nät eller övriga beroenden. I akuta rusmedels eller beroende ärenden är det möjligt att besök akutmottagningen vardagar mellan 8-10:00 eller ringa sjukskötare 8-11:00, 06-786 2607. För att boka en tid samma dag eller följande.

Observera, att ifall din arbetsplats erbjuder företagshälsovårdstjänster, så är det företagshälsovården du ska kontakta i första hand, även i de fall då du är i behov av sjukledighet.

Som studerande inom Novia och Centria har du rätt att vända dig till Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, för bedömning av vårdbehov, stöd i första fasen samt möjlighet till korttidsinterventioner, och det är SHVS du i första hand ska kontakta

Terapinavigatorn

Behöver du som ny kund hjälp med att hitta rätt psykosocial service? Börja med att fylla i Terapinavigatorn. Terapinavigatorn är ett elektroniskt och lättanvänt verktyg för att utvärdera vårdbehove hos personer över 18 år.

Kontaktinformation

Skolgatan 25-27 68600 Jakobstad

Monica Hällund-Myntti, enhetschef

Psykosocialacentret norra området / Mdft-terapeut

Tel: 06-7862608, 040-8051555

Susanne Hongell, socailterapeut / Mdft-terapeut Beroendevårdsteamet

Tel: 06-7862545, 040-8051545

Annika Enqvist, psykiatrisk sjukskötare Beroendevårdsteamet

Tel: 06-7862546, 044-4038570

Virpi Häyrynen, sjukskötare Beroendevårdsteamet

Telefontid må-fre 8-10, övriga tider med sms.

Tel: 06-7862607, 040-5391467

Johanna Enqvist-Wiik, närvårdare Beroendevårdsteamet

Telefontid må-fre 8-11, övriga tider med sms.

Tel: 06-7862606, 040-8051506

Eija Oja, psykiatrisk sjukskötare

Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad Malmskas hvc-mottagning, ingång A

Telefontid: må-tors 15-15:30, fre 14-14:30.

Tel: 06-7862029

Emilia Björkvik, psykolog

Campus Allegro Storgatan 7, 68600 Jakobstad Ingång från inre gårdssidan.

Telefontid må-fre kl. 11-11:30.

Tel: 050-3068579

Anna Häggqvist, psykolog

Campus Allegro (måndag – torsdag) Storgatan 7, 68600 Jakobstad Ingång från inre gårdssidan

Telefontid må, ons-tors 9-9:30.

Tel: 050-3066708

Pauliina Häger, psykolog

Nykarleby välfärdscenter (tisdag – torsdag) Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby Ingång A

Telefontid: tis-tors 12-12:30.

Tel: 050-5023042

Campus Allegro (fredag) Storgatan 7, 68600 Jakobstad Ingång från inre gårdssidan.