Till innehållet

Det psykosociala centrets serviceutbud omfattar hjälp i utmanande livssituationer och –kriser samt vid problem med den psykiska hälsan, rusmedels- eller andra beroenden. Man kan kontakta det psykosociala centret om man är bekymrad över sin egen eller någon anhörigs situation. Orsaker till kontakttagandet kan vara t.ex. depressionssymtom, ångest,  paniksymtom, långvarig stress och psykisk överbelastning eller sömn- och insomningssvårigheter, eget eller någon anhörigs rusmedelsbruk, spelande, uppföljning av körrättigheter och vårdhänvisning. Alla tjänster är avgiftsfria och ingen remiss krävs.   

Vid problem med den psykiska hälsan kartläggs livssituationen, symtomen och orsakerna bakom dessa och vi hjälper dig att finna nya lösningar och resurser. Vårdkontakterna är kortvariga, ofta 1 – 5 besök. Baserat på vårdbedömningsbehovet kan vi också erbjuda en längre tids vårdkontakt.   

Vid ärenden i anslutning till rusmedels- och beroendeproblem uppgörs en målinriktad vårdplan och bedöms ett eventuellt behov av anstaltsvård. Bedömningen av missbruksrehabilitering i form av anstaltsvård görs i samarbete med det sociala arbetet och även ett eventuellt rehabiliteringsbeslut fattas av socialvården.  

Avgiftningsvård inom öppenvården 

Avgiftningsvård inom öppenvården är avsedd för klienter som befinner sig i ett akut rusmedelsberoende. Akuta avgiftningssymtom sköts med hjälp av medicinering.  Vid behov använder man sig av avgiftningsvård på anstalt inom avvänjningen.

Hur får jag service?

Via tidsbokningen bokar du en tid för besök och inleder på så sätt din klientrelation. Gällande ärenden i anslutning till den psykiska hälsan kan kontakttagandet också ske via ett sms där du ber oss kontakta dig. Med beaktande av datasekretessen svarar vi inte per e-post på personliga frågor i anslutning till vården.

Rusmedels- och beroendeärenden

Gällande rusmedels-  och beroendeärenden är det också möjligt att besöka oss på akutmottagningen vardagar kl 8 – 10.

Jourhavande terapeut, telefontid vardagar kl 8:00-11:00 tel 067862606 

Sjukskötare, telefontid vardagar kl 8:00-10:00 tel 067862607 

Observera, att ifall din arbetsplats erbjuder företagshälsovårdstjänster, så är det företagshälsovården du ska kontakta i första hand, även i de fall då du är i behov av sjukledighet.

Som studerande inom Novia och Centria har du rätt att vända dig till Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, för bedömning av vårdbehov, stöd i första fasen samt möjlighet till korttidsinterventioner, och det är SHVS du i första hand ska kontakta.

Kontaktinformation

Ireeni Finnholm, enhetschef  

Tel. 06 786 2605 

Monica Hällund-Myntti, socialterapeut, MDFT-terapeut  

Rusmedels- och beroendevård 

Telefontid må-fre kl 8 – 11 

Tel. 06 786 2608 

Susanne Hongell, socialterapeut 

Rusmedels- och beroendevård 

Telefontid må-fre kl 8 – 11 

Tel. 06 786 2545 

Vaula Löija, sjukskötare 

Rusmedels- och beroendevård 

Telefontid må-fre kl 8 – 11 

Tel. 06 786 2607 

Annika Enqvist, psykiatrisk sjukskötare 

Rusmedels- och beroendevård 

Telefontid må- fre kl 8 – 11 

Tel. 06 786 2546 

Anu Fagerholm, mottagningsarbetare  

Rusmedels- och beroendevård 

Telefontid må-fre kl 10 – 11 

Tel. 06 786 2606 

Psykiatrisk sjukskötare Eija Oja 

Telefontid:  
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl 15 – 15.30 
Fredagar kl 14 – 14.30 

Tel. 06 786 2029 

Psykolog Emilia Björkvik 

Telefontid: 

Måndag-fredag kl 11 – 11.30 

Tel. 050 306 8579 

Psykolog Camilla Forsander 

Ansvarig psykolog 

Inga fasta telefontider 

Tel 050 341 3648 

Handledare Andrea Ånäs 

Anträffbar på tisdagar 

Tel. 050 4616342 

Handledare Anette Nyman, Nykarleby 

Telefontid: 

Tisdag, onsdag och torsdag kl 12 – 12.30 

Tel. 050 502 3042 

Tel. 06 786 2730 

Adress

Rusmedels- och beroendeärenden

Besöksadress:

Alholmsgatan 12 (innergården)

68600 Jakobstad

Skolgatan 25-27

68600 Jakobstad

Mentalvårdsärenden

Psykiatrisk sjukskötare Eija Oja

Besöksadress:

Malmskas hvc-mottagning
Kållbyvägen 7, Jakobstad
Ingång A

Psykolog Emilia Björkvik

Besöksadress:

Campus Allegros psykologmottagning,

Storgatan 7, Jakobstad

Ingång från inre gårdssidan

Psykolog Camilla Forsander

Besöksadress:

Campus Allegros psykologmottagning,

Storgatan 7, Jakobstad

Ingång från inre gårdssidan

Handledare Anette Nyman, Nykarleby

Besöksadress:

Nykarlebys välfärdscenter
Mathesiusgatan 9, Nykarleby Ingång A