Till innehållet

Det mångprofessionella arbetsteamet består av läkare, psykiatriska sjukskötare, psykologer och socialarbetare som står till tjänst med:

  • samtal och krishjälp 
  • psykoterapeutisk vård 
  • arbetskapacitetsutredningar 
  • förebyggande vård och rehabilitering 
  • konsultationer 

Vårdmetoderna riktas till enstaka personer, familjer och grupper. 

Hur få vård hos oss?

Man kan själv kontakta dejourerande sjukskötare eller begära en remiss av sin vårdande läkare.

Vid vuxenmottagningen dejourerar en sjukskötare dagligen måndag – fredag kl. 9 – 12, vilket möjliggör snabb kontakt och/eller koordinering av vården.

Dejourerande sjukskötare endast akuta fall och nya patienter

  • Till dejourerande sjukskötare kan man söka sig vid svåra psykiska krissituationer.
  • Man bör alltid ha kontakt per telefon 050 409 8907 före man kommer på besök till dejourerande sjukskötare.
  • Kvällstid och under veckoslut görs jourmässiga kontakter via Malmska jourmottagning tel. 06 786 1333 eller psykiatrins jourhavande sjukskötare i Vasa tel. 06 213 2009 dygnet runt.

I övriga ärenden, ex. förnyande av recept, avbokningar, lämna ringbud eller kontroll av tider kan man kontakta enhetens kansli tel. 06 786 2355, kl  08-12

Servicehandledning

Servicehandledaren hjälper dej att hitta personlig service som behövs och är lämplig i din situation. 

Av servicehandledaren får du information, rådgivning, handledning samt koordinering av dina ärenden gällande socialvård, hälso- och sjukvård samt boenden. 

Vid utskrivning från sjukhus kan servicehandledaren också koordinera din fortsatta vård. 

Servicehandledning, Mentalvård, norra området

044 721 7500 

Kontaktinformation

Serviceställen

Psykiatrisk vuxenmottagning 

Psykiatrisk vuxenmottagning 
Kållbyvägen 7 
Pb 111, 68601 Jakobstad 
Ingång H, sjukhusets våning 4 
 
Kanslitelefon 
Måndag – fredag kl. 8 – 12 

06 786 2355 

Psykiatrisk sjukskötare, dejourerande 

Psykiatrisk sjukskötare 

Akuta fall och nya patienter. 
Måndag – fredag kl. 9 – 12 

Tfn. 050 409 8907 

Psykiatrisk sjukskötare, Nykarleby 

Psykiatrisk sjukskötare 

Psykiatrisk sjukskötare i Nykarleby 
Nykarleby välfärdscentral 
Mathesiusgatan 9, ingång A 
66900 Nykarleby

Tfn. 06 218 1111 

Psykiatrisk dagavdelning

Den psykiatriska dagavdelningen finns i Jakobstad och erbjuder hjälp då det psykiska måendet är nedsatt så mycket att funktionsförmågan försämrats och vardagsrutiner inte fungerar. Dagavdelningen vänder sig till patienter som är i behov av en tätare och mer intensiv kontakt, men ändå inte behöver psykiatrisk heldygnsvård. Dagavdelningen ger psykiatrisk vård samt deltar vid behov i bedömning av arbetsförmåga och kartläggning av neuropsykiatrisk problematik. Målet är att stödja patienters egenvårdsförmåga och höja funktionsförmågan, för att kunna återgå till studier, arbetsliv, hobbyn osv.

En tids vistelse på dagavdelningen ger struktur och tid för återhämtning, som behövs vid psykisk ohälsa. Vårdperioderna är 2-8 veckor.

Hur få vård hos oss?

För att komma till dagavdelningen behövs en remiss. Remissen skickas till: Verksamhetsledare Anna-Stina Småros, Malmska sjukhuset H4, tfn 044 721 7500.