Till innehållet

Gemensamma värderingar för vår verksamhet är från människa till människa, framåtblickande och ett jämlikt bemötande.  Samtalen grundar sig på förtroende och frivillighet, i centrum står patienten och dennes närstående. Personalen har tystnadsplikt. Vi strävar efter att erbjuda högklassig helhetsvård och därför satsar vi på personalens yrkeskunskap genom kontinuerlig fortbildning och arbetshandledning.  Patientens individuella behov är centrala vid planeringen av vården. 

Verksamheten på psykiatriska polikliniken omfattar flera olika funktioner:

Hur få vård hos oss?

För planerade besök behövs läkarremiss. Till jourhavande psykiatriska sjukskötarens mottagning vid samjouren i Sandviken kan man söka sig utan remiss dygnet runt.  De har också telefonjour dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Sandviksgatan 2-4, H-huset 3. vån, 65100 Vasa

Öppet mån – fre kl 8 – 15.30

Anmälning vid självanmälningsautomat.
Telefon (Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.)
Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående tidsbokning. Telefontid vardagar kl. 8 – 10 samt 13 – 15.

Sjukskötare – Frågor angåenge vård, vardagar kl. 13 – 15

Avdelningsskötare Aija Kirsilä

Tf. avdelningsskötare Maija Vuori

Psykiatrins dejourerande sjukskötare, dygnet runt