Till innehållet

Gemensamma värderingar för vår verksamhet är från människa till människa, framåtblickande och ett jämlikt bemötande.  Samtalen grundar sig på förtroende och frivillighet, i centrum står patienten och dennes närstående. Personalen har tystnadsplikt. Vi strävar efter att erbjuda högklassig helhetsvård och därför satsar vi på personalens yrkeskunskap genom kontinuerlig fortbildning och arbetshandledning.  Patientens individuella behov är centrala vid planeringen av vården. 

Verksamheten på psykiatriska polikliniken omfattar flera olika funktioner:

Hur få vård hos oss?

För planerade besök behövs läkarremiss. Till jourhavande psykiatriska sjukskötarens mottagning vid samjouren i Sandviken kan man söka sig utan remiss dygnet runt.  De har också telefonjour dygnet runt. 

Öppet vardagar kl. 8.00-15.30 

Telefontid vardagar kl. 8-10 och 13-15.

Tfn 06 213 2272

Adress

Vasa centralsjukhus, H-huset, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa

Jour i Y-huset, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa

Tf. avdelningsskötare Maija Vuori 040 648 4034

Avdelningsskötare Aija Kirsilä 044 323 2200