Till innehållet

Mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna, öppenvård

Fredrikakliniken ansvarar för ätstörningsvården för unga och unga vuxna i Jakobstad med omnejd.  Till kliniken hör både poliklinik och dagavdelning.

För mental- och missbrukarvårdens rehabiliteringsklienter anordnas dagcenterverksamhet och arbetsverksamhet som syftar till att stöda klienternas hantering av vardagen och stöda en målinriktad rehabilitering. Tjänsterna anordnas med stöd av socialvårdslagen och baserar sig på en klientplan som uppgjorts för klienten. Tjänsterna är avgiftsfria och du kan delta enligt dina egna resurser och din egen ork. Inom dagcenterverksamheten erbjuds olika aktiviteter, sysselsättning och gruppverksamheter som strävar till att dra nytta av samhörigheten som en stärkande resurs. Inom verksamheten erbjuds deltagarna även möjlighet att inta lunch och morgon- och eftermiddagskaffe mot en liten avgift.

Österbottens välfärdsområde producerar dagcenter- och arbetsverksamhet för mental- och missbrukarvårdens rehabiliteringsklienter både i form av egen serviceproduktion och i form av köptjänster.

Psykiatriska vuxenmottagningen erbjuder hjälp i krissituationer och psykiatrisk specialsjukvård för befolkning som är över 18 år. I Nykarleby finns en sidomottagning, där en psykiatrisk sjukskötare arbetar vid Nykarleby välfärdscentral.

Med substitutionsbehandling avses behandling av opioidberoende klienter över 18 år med hjälp av läkemedelspreparat. I behandlingen ingår ett starkt psykosocialt stöd.

Syftet med den psykosociala rehabiliteringen och servicehandledningen är att stöda och förbättra livshanteringen, tillfrisknandet och hanteringen av vardagslivet för personer med olika psykiska sjukdomar eller personer som rehabiliterar sig från olika mentalvårds- och missbruksproblem.

Den psykosociala rehabiliteringen och servicehandledningen uppdelas på två separata tjänster, som är psykosocial hemrehabilitering och där ingår även stödbostäder för rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvården samt Psykosocial öppenvårdsrehabilitering för de som lever med psykossjukdom och för personer som rehabiliteras från psykossjukdom.