Till innehållet

Processen inleds med en bedömning av patientens situation. Patienten deltar aktivt i vården. Samarbete med patientens anhöriga och nätverk är en naturlig del i vårdprocessen.

Den individuella vården kan bestå av gruppverksamhet, som är motiverande, aktiverande, terapeutisk och informativ. Vi erbjuder även planerade poliklinikdagar, stödsamtal, uppföljning av medicinering, psykosocial träning utanför polikliniken och hembesök. Vi erbjuder också olika terapiformer.

Du behöver en läkarremiss för att få tjänsten.

Kontaktinformation

Sandviksgatan 2-4, H-huset 3. vån, 65100 Vasa
Poliklinikens öppettider vardagar kl 8-15.30
Telefonnummer
Telefontid vardagar kl 8-10 och 13-15

Psykiatrins jourhavande sjukskötare dygnet runt