Till innehållet

Processen inleds med en bedömning av patientens situation. Patienten deltar aktivt i vården. Samarbete med patientens anhöriga och nätverk är en naturlig del i vårdprocessen.

Den individuella vården kan bestå av gruppverksamhet, som är motiverande, aktiverande, terapeutisk och informativ. Vi erbjuder även planerade poliklinikdagar, stödsamtal, uppföljning av medicinering, psykosocial träning utanför polikliniken och hembesök. Vi erbjuder också olika terapiformer.

Du behöver en läkarremiss för att få tjänsten.

Öppethållningstider vardagar kl. 08.30-15.30

Kontaktinformation

Psykiatrisk poliklinik 06 213 2272

Avdelningskötare Anu Hiironniemi 040 631 5245 avdelningskötare Aija Kirsilä 044 323 220

Adress