Till innehållet

På allmänsjukhuspsykiatrin gör vi psykiatriska och psykologiska undersökningar. Vi ger också krisvård och korttidsterapi bl.a. vid:

  • psykiska reaktioner hos personer, som insjuknat i någon fysisk sjukdom
  • somatisering
  • psykiska krissituationer t.ex. plötsliga dödsfall, förlust av barn, avbruten graviditet, barnlöshet mm.
  • självmordsförsök
  • utvärdering av arbetsförmåga där flera olika somatiska specialiteter är inblandade
  • långvarig smärta
  • identifiering av rusmedelsproblem och vårdhänvisning

Allmänsjukhuspsykiatriska teamet samarbetar med de övriga specialiteterna vid Vasa centralsjukhus. På akuta konsultationer strävar vi att svara omedelbart under samma dag eller senast inom två dygn.

Vi är ditt stöd när en sjukdom, olyckshändelse eller andra problem känns oöverkomliga

Remiss från läkare behövs för ett besök till allmänsjukhuspsykiatriska enheten.

Kontaktinformation

Sandviksgatan 2-4, A-huset, 1.vån, 65100 Vasa

Allmänsjukhuspsykiatriska teamet är öppet vardagar kl 8-15.30

Allmänsjukhuspsykiatriska teamet finns belägen på Vasa centralsjukhus huvudbyggnaden, A1.
Telefontid vardagar kl 8-10 och 13-15

Relaterade tjänster