Till innehållet
Fredrikaklinikens team

Fredrikakliniken

Fredrikakliniken i Jakobstad erbjuder specialiserad ätstörningsvård för alla former av ätstörningar för personer över 13 år. Till kliniken hör både poliklinik och dagavdelning. Vi betjänar i främsta hand unga och unga vuxna från norra delen av Österbottens välfärdsområde, men vården är tillgänglig för personer i hela området. Vården vid Fredrikakliniken är avgiftsfri och kräver inte remiss.

Vår vårdmodell bygger på en djupgående förståelse av ätstörningar och hur dessa påverkar både den insjuknade och hela den omgivande familjen. Kärnan i vården är ett vänligt respektfullt bemötande och att inte ge efter för ätstörningen. Patienten har en aktiv roll i sitt eget tillfrisknande.

Vid Fredrikakliniken arbetar ett mångprofessionellt team med bred erfarenhet av ätstörningar.

Vården vid Fredrikaklinken är avgiftsfri och kräver inte remiss. För rådgivning och nyanmälningar ska man i första hand kontakta polikliniken. Fredrikakliniken har inget kansli, utan telefonnumren är direkt till våra behandlare. De kan inte alltid svara genast, men ifall ingen svarar lönar det sig att skicka ett sms med önskan om att bli uppringd.  

Polikliniken

Ätstörningspolikliniken är en öppenvårdsmottagning för alla former och svårighetsgrader av ätstörning. Vården bygger på en individuell vårdplan som görs upp på basen av en utredningsperiod. Vården bygger på regelbundna besök hos en behandlare, oftast samma behandlare genom hela vårdprocessen. Utöver de regelbundna besöken finns även möjlighet vid behov till läkarbesök samt närings- och fysioterapi.

Vården inleds med en utredningsperiod. Syftet med utredningsperioden är att få en inblick i och förståelse för just din situation och dina svårigheter. På basen av den förståelsen byggs sedan din individuella vård upp. Familjen är en viktig resurs för tillfrisknande och vi önskar att familjen finns med i vården redan från början. Familj definieras utgående från patientens livssituation.

Målsättningar för vården

Vården på polikliniken är förändringsinriktad. Målsättningarna för vården definieras individuellt, men i grunden är målsättningen att du ska börja må bra igen, både fysiskt och psykiskt. En ätstörning är självupprätthållande. Det innebär att ätstörningssymptomen (återhållet ätande, kompensation) förstärker själva ätstörningen (tankar, övertygelser). För att kunna tillfriskna från ätstörningen behöver du igen börja äta regelbundet, mångsidigt och tillräckligt. På längre sikt är målet att nå ett avspänt och accepterande förhållande till mat och till kroppen.

Dagavdelning

Fredrikaklinikens dagavdelning är till för patienter med svår ätstörning. En vårdperiod på dagavdelningen kan bli aktuell då vården på polikliniken inte är tillräcklig. Dagavdelningen har sex vårdplatser och är öppen kl. 8-15 måndag-torsdag och kl. 8-13 på fredag.

Vården inleds med en utredningsperiod omfattande fyra veckor. Syftet med utredningsperioden är att få en inblick i och förståelse för patientens situation och svårigheter. På basen av den förståelsen byggs sedan den individuella vården upp. Den typiska vårdperioden på dagavdelningen efter utredningsperioden är åtta veckor. Därefter diskuterar och utvärderar vi gemensamt det fortsatta vårdbehovet.

Vården på dagavdelningen är tidsbegränsad och förändringsinriktad. En ätstörning är självupprätthållande. Det innebär att ätstörningssymptomen (återhållet ätande, kompensation) förstärker själva ätstörningen (tankar, övertygelser). För att kunna tillfriskna från ätstörningen behöver du igen börja äta regelbundet, mångsidigt och tillräckligt. Vården på Fredrikaklinikens dagavdelning bygger på frivillighet och eget ansvar. För att kunna tillgodogöra sig vården och få bästa möjliga nytta borde patienten:

  • vara tillräckligt somatiskt stabil, dvs. inte vara i behov av akut avdelningsvård
  • kunna äta med hjälp av tillgängligt stöd
  • ej ha ett aktivt självskadebeteende eller vara akut självmordsbenägen, dvs. kunna ta ansvar för sin egen trygghet och sitt eget liv

Familjen är en viktig resurs för tillfrisknande och vi önskar att familjen finns med i vården redan från början. Familj definieras utgående från patientens livssituation. Läs mer om familjens roll på Familj och närstående

Målsättningar för vården

Målsättningen med vården är att stegvis utmana ätstörningstankar och – beteenden på gemensamt överenskomna sätt. På längre sikt är målet att nå ett avspänt och accepterande förhållande till mat och till kroppen.

Målet med behandlingen är också att den unga igen ska våga börja leva sitt eget liv med skola/studier eller arbete, med familj och vänner. Efter en vårdperiod på dagavdelninegn fortsätter oftast vården på vår poliklinik.

Kontaktinformation

Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter


Dagavdelning

Verksamhetsledare Rasmus Isomaa