Till innehållet

Den mångprofessionella arbetsgruppen ansvarar för vården.

Vid vårdens inledning kallas patienten till ätstörningsenheten för en utvärderingsperiod. Efter genomgången utvärderingsperiod uppgörs en vårdplan som motsvarar patientens behov. Vårdformerna utgörs av individuell och gruppterapi, par- eller familjeterapi, vårdförhandlingar, dagavdelning, besök hos näringsterapeut eller läkare samt fysioterapeutiska grupper.  

Ätstörningsarbetsgruppen består av läkare, sjukskötare, näringsterapeut, psykolog, fysioterapeuter, ergoterapeut, socialarbetare och sekreterare. 

För att inleda vård på ätstörningsenheten behöver alla nya patienter läkarremiss från hälsovårdscentral, företagshälsovård, privata sektorns läkarstation eller från studerandehälsovården. De inkomna remisserna behandlas i arbetagruppens remissteam.  

Öppet vardagar 8-15.30 

Kontaktinformation

Psykiatriska polikliniken 06 213 2272 

Adress

Roparnäs sjukhusområde, C-huset, 2. våningen, Seriegatan 2, Vasa