Till innehållet

Ätstörningsteamet i Vasa erbjuder specialiserad ätstörningsvård för personer över 13 år inom Österbottens välfärdsområde. Ätstörningspolikliniken innefattar både poliklinisk vård och dagavdelningsvård. Till ätstörningsteamet kommer man med läkarremiss.

Vår vårdmodell bygger på en djupgående förståelse för ätstörningar och hur de påverkar den drabbade och hens närstående. Kärnan för vården är ett vänligt och respektfullt bemötande och att inte ge efter för de krav ätstörningen ställer.

För att inleda vård på ätstörningsenheten behöver alla nya patienter läkarremiss från hälsovårdscentral, företagshälsovård, privata sektorns läkarstation eller från studerandehälsovården. De inkomna remisserna behandlas i enhetens remissteam.  

Polikliniken

Vården inleds med en utredningsperiod. Syftet med utredningsperioden är att få en god helhetsbild och förståelse för patientens situation. Besöken struktureras utgående från en individuell vårdplan. Vården innefattar regelbundna besök och uppföljning hos sjukskötare. Vid behov finns möjlighet till besök hos läkare, psykolog, näringsterapeut, fysioterapeut eller socialarbetare.

Familjen har en viktig roll i vården. Läs mer om familjens roll på Familj och närstående

Dagavdelning

Dagavdelningen är till för patienter med svår ätstörning. En vårdperiod på dagavdelningen kan bli aktuell då vården på polikliniken inte är tillräcklig. Vården på dagavdelningen är tidsbegränsad och förändringsinriktad. En ätstörning är självupprätthållande. Det innebär att ätstörningssymptomen (återhållet ätande, kompensation) förstärker själva ätstörningen (tankar, övertygelser). För att kunna tillfriskna från ätstörningen behöver du igen börja äta regelbundet, mångsidigt och tillräckligt. På längre sikt är målet att nå ett avspänt och accepterande förhållande till mat och till kroppen.

Kontaktinformation

Sandviksgatan 2-4, H-huset 3. vån, 65100 Vasa

Poliklinikens öppettider vardagar kl 8-15.30

Telefonnummer
Telefontid vardagar kl 8-10 och 13-15

Psykiatrins jourhavande sjukskötare dygnet runt