Till innehållet

I utmanande livssituationer erbjuder vi dig vägledning, rådgivning, bedömning av vård- och servicebehov och terapeutiskt stöd för dig och för dina familjemedlemmar som är bekymrade över ditt mående. Våra tjänster är avgiftsfria och du kan söka dig till våra tjänster utan remiss. Du kan uppsöka enheten under dess öppethållningstider eller kontakta via enhetens tidsbokning.

Ungdomsstationen Klaara

Ungdomsstationen Klaara erbjuder grundläggande tjänster för 13-24-åringar med fokus på att stöda livskompetens, förebygga och behandla problem som gäller psykisk hälsa, missbruk och beroenden.  Vi erbjuder rådgivning, handledning och enskilda stödsamtal. Våra tjänster är konfidentiella, frivilliga och avgiftsfria för klienterna. Någon remiss behövs inte för våra tjänster. 

Vi erbjuder hjälp vid utmanande livssituationer och -kriser samt med problem som gäller psykisk hälsa, missbruk och beroenden. Du kan kontakta oss om du har till exempel symptom på depression, ångest, svårigheter att sova eller somna eller om du är orolig för din egen eller någon närståendes situation. Vi hjälper dig om du har svårt med skolan eller dina studier, om det förekommer problem i din vänkrets eller om framtiden bekymrar dig. Referensramen för våra tjänster bygger på korttidsterapi.

 • Terapeutiska samtal 
 • Rådgivning och handledning 
 • Överläkartjänster från den psykiatriska vården och missbrukarvården för klienter på ungdomsstationen 
 • Utvärdering av FPA-terapi 
 • Vårdhänvisning i samarbete med företagshälsovården eller läroanstalten 
 • Ansökan om rusmedelsrehabilitering från öppenvården 
 • Körduglighetsuppföljning 
 • Utvärdering för substitutionsbehandling 

Kontaktinformation

Du kan boka in dig till oss via tidsbokningen. Du kan kontakta ungdomsstationen via telefon, e-tjänsten eller genom att besöka stationen utan tidsbokning på vardagar kl. 8.30-11. 

Tidsbokning och rådgivning på vardagar kl. 8.30-11 tfn 06 218 1574

Annullering av bokad tid på vardagar kl. 8.30-15 tfn 06 218 5010

Ledande Handledare Cecilia Sundman tfn 040 178 0072

Adress

Ungdomsstationen Klaara  

Vasaesplanaden 17 

65100 Vasa 

Ungdomsstationen Fiilis

Ungdomsstationen Fiilis erbjuder samtalsstöd och rådgivning för ungdomar mellan 12 och 29 år. Besök på Fiilis är konfidentiellt, frivilligt och kostar inget för dig.

Vi erbjuder samtalsstöd och rådgivning när du

 • vill prata med någon som lyssnar 
 • känner stress och ångest 
 • känner dig utmattad och överbelastad 
 • har sömnsvårigheter 
 • kämpar med ensamhet 
 • har det svårt i skolan 
 • går igenom en kris 
 • vill prata om ditt parförhållande

På Fiilis finns möjlighet att träffa

 • psykiatrisk sjukskötare (måndag-fredag) 

Kontaktinformation

David Sandström 040 8051216, Tina Halpin 040 1594260

Ring eller skicka textmeddelande för att boka en tid, få rådgivning eller handledning.

Föräldrar och vänner är också välkomna att kontakta Fiilis

Adress

 • Musikcafé After Eight, innergården, i en röd byggnad 
 • Storgatan 6, 68600 Jakobstad 

Terapinavigatorn

Behöver du som ny kund hjälp med att hitta rätt psykosocial service? Börja med att fylla i Terapinavigatorn. Terapinavigatorn är ett elektroniskt och lättanvänt verktyg för att utvärdera vårdbehove hos personer över 18 år.