Till innehållet

Vid ungdomspsykiatriska polikliniken utreds och vårdas 13 – 17 åriga ungdomar och deras familjer. Till polikliniken krävs alltid en läkarremiss.  

Akutteamet fungerar även utan en läkarremiss t.ex. via kontakt av socialarbetare, skolhälsovårdare eller skolkurator.  

 • ångest 
 • depression 
 • trötthet 
 • rädslor 
 • sömnsvårigheter 
 • röst-, hörsel- eller synhallucinationer 
 • ätstörningar 
 • skol- eller studiesvårigheter 
 • svårigheter med människorelationer 
 • isolering 
 • självdestruktivitet 
 • tvångshandlingar eller -tankar 
 • annan krissituation 

Efter att vi har fått remissen kallar vi den unga och familjen till ett första besök på polikliniken. Vid första besöket kommer vi överens om en undersökningsperiod, som omfattar 3-5 individuella besök för den unga och vid behov 1-3 familjebesök. 

I slutet av undersökningsperioden har vi en gemensam vårdpalaver för att komma överens om en möjlig fortsatt vård. 

Besöken på polikliniken är avgiftsfria.

Vården på polikliniken 

Den viktigaste vårdformen är samtalsterapi och familjeterapi, därtill erbjuder vi stödsamtal. Andra terapiformer vid polikliniken är konst- och ergoterapi. 

 
Medicinering används vid behov som tillägg till den övriga vården. 

 
Vi gör psykologiska undersökningar om den ungas situation förutsätter det. 

Den ungas terapibesök sker vanligen en gång per vecka och varar 45 minuter åt gången. Den individuella terapin pågår i allmänhet från ett halvt år till flera år. 

Vid behov och enligt överenskommelse med den unga samarbetar vi med skolor, socialmyndigheter och övriga vårdinstanser. 

Vården på polikliniken bygger på förtroende och frivillighet. Personalen har tystnadsplikt. 

För att påbörja vården behöver vi en läkarremiss från hälsovårdscentralen, studie- eller skolhälsovården eller från den privata sektorn. 

Myndigheterna kan kontakta akutteamet ifall det är frågan om en allvarlig mentalrubbning eller misstanke om det. Akutteamet kan fungera som myndigheternas arbetspar i t.ex. skolan, i hemmet eller barnskyddsenheten. Ansvaret över ungdomens vård ligger hos myndigheterna som varit i kontakt med akutteamet. Akutteamet kan också kontaktas för att avgöra ungdomens behov av specialsjukvård.  

På ungdomspsykiatriska polikliniken arbetar läkare, psykologer, specialsjukskötare, en ergoterapeut, socialarbetare, avdelningsskötare och sekreterare. 

Kontaktinformation

Handelsesplanaden 15 A, 4. vån, 65100 Vasa

Öppet mån – fre kl. 8 – 15.30

Telefon
Telefontid mån – tis och tors – fre kl. 9 – 10 och 13 – 14. Ons endast kl. 13 – 14.

Avdelningsskötare Ann Widdas

Biträdande avdelningsskötare Miia Ojala

Överläkare Jouko Alanko

Postadress: Sandviksgatan 2 – 4, 65130 Vasa