Till innehållet

Ungdomspsykiatriska avdelningen fungerar som en akut mottagnings-avdelning, som erbjuder undersökningar och vård för ungdomar i åldern 13-17 tillsammans med deras familjer, då primärvård- och öppenvårdstjänster inte räcker till.  

Vid avdelningen vårdas både patienter som kommit med M1-remiss eller patienter som kommit till vården med sk. vanliga remisser. Ungdomen kan vårdas frivilligt eller på basen av mentalvårdslagen och vårdas oberoende av egen vilja.  

Orsaken till att söka vård kan till exempel vara: 

  • nedstämdhet, depression 
  • ångest eller rädslor,  
  • isolering hemma utan framtidsplaner 
  • självdestruktivitet,  
  • tvångshandlingar och -tankar 
  • ätstörningar 
  • röst-, hörsel- eller synhallucinationer 

Vården på avdelningen

Ungdomarna på avdelningen är på en akut-, vård- eller undersökningsperiod. Vården är på frivillig bas, men i vissa situationen kan även ungdomarna vårdas oberoende av vilja.  

På akutperioden är tanken att stanna upp ungdomens svåra situation och utreda situationen. Under vårdtiden utvärderas fortsatta vården tillsammans med ungdomen och familjen

Vård- och undersökningsperiodens tid koncentreras på ungdomens orsaker till vården, kartläggning av ungdomens utveckling, familjeförhållande och psykisk samt fysiska välmående. Periodens innehåll och mål är att tillsammans med ungdomen, familjen och ett mångprofessionellt team planera vården regelbundet. Framstegen utvärderas tillsammans med familjen regelbundet. Vård- och utredningsperiodens längd varierar eftersom de planeras individuellt.

Hur få vård hos oss?

Till ungdomspsykiatriska avdelningen kommer man endast med läkarremiss. I akuta situationer fås de från hemkommunens hälsovårdscentral eller samjouren. Även via ungdomspsykiatriska polikliniken kan man få remiss.

Den unga vårdas av en mångprofessionell arbetsgrupp bestående av läkare, psykolog, vårdare, socialarbetare, ergoterapeut, konstterapeut och lärare. Den unga har egenvårdare och familjen familjearbetare. Medlemmarna i arbetsgruppen har tystnadsplikt. 

Till vården hör även till exempel motion, skapande verksamhet, terapier och samtal med egenvårdarna. Den unga använder egna kläder på avdelningen. Hempermissioner är en del av vården och planeras enligt den ungas behov. 

Under avdelningsvistelsen går den unga antingen i sjukhusskola.

Kontakten mellan ungdom och föräldrar samt syskon är viktig. Besöken bestäms på förhand tillsammans med personalen. 

Kontaktuppgifter

Kansli, 06 213 2199 

Överläkare Jouko Alanko, 06 213 2289 tai 06 213 2199 

Avdelningsskötare Ann Widdas, 040 672 9848

I ärenden som berör vården av ditt barn rekommenderar vi kontakt per telefon. 

E-postadress till samarbetspartners: nuorisopsyk.osasto(at)ovph.fi 

Vänligen använd skyddad e-post när du skickar e-post till ovannämnd e-postadress. 

Address

Österbottens välfärdsområde, Vasa centralsjukhus, Ungdomspsykiatriska avdelningen H8, Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa