Till innehållet

Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och ungdomar, avdelningsvård

Ungdomspsykiatriska avdelningen vårdar och undersöker 13–17-åriga ungdomar i samarbete med ungdomarnas familjer, i det skede då primärvårdens och öppenvårdens tjänster inte räcker till. Vården på avdelningen kräver alltid läkarremiss.

Barnpsykiatriska avdelningen undersöker och vårdar 6–12-åriga barn i samarbete med deras familj, då vanliga åtgärder inom primärvården och öppna vården inte räcker till. Samarbetet med familjen och barnet är nära och vården anpassas individuellt.