Till innehållet

Avdelningen är en veckoavdelning, öppen från måndag till fredag.  

På avdelningen arbetar ett multiprofessionellt team som består av läkare, psykolog, socialarbetare, sjukskötare, mentalvårdare, bildterapeut och ergoterapeut. Barnet har två egenvårdare och familjen har två familjearbetare. 

Barnet är på avdelningen under en kort krisperiod, en sex veckors undersökningsperiod eller under en individuellt planerad vårdperiod. När barnet är på avdelningen ges sjukhusundervisning på grundskole- eller förskolenivå. Sjukhusundervisningens utrymmen finns i närheten av avdelningen. Vi förväntar oss att du som är barnets förälder eller vårdnadshavare deltar aktivt i vården av ditt barn. Besökstiderna överenskoms individuellt. 

Barnet behöver en läkarremiss från till exempel hälsocentralen, skolhälsovården, socialförvaltningen, familjerådgivningen eller barnpsykiatriska polikliniken. 

Efter att vi har fått remissen kallas barnet och familjen till ett första besök och får bekanta sig med avdelningens personal, verksamhetssätt och vårdmöjligheter. I samband med det första besöket på avdelningen överenskoms om tidpunkt för eventuell inledning av vård. 

Avdelningen öppnar måndagar kl. 7 och stänger fredagar kl. 15. Under den tiden är avdelningen öppen dygnet runt. 

Kontaktinformation

Avdelningens kansli: 06-2132230 

Överläkare Kristiina Forsman 06-2132230 

Adress

Vasa centralsjukhus område i Roparnäs, Seriegatan 2, D-byggnadens andra våning, 65320 Vasa