Till innehållet

Avdelningen är en veckoavdelning, öppen från måndag till fredag.  

På avdelningen arbetar ett multiprofessionellt team som består av läkare, psykolog, socialarbetare, sjukskötare, mentalvårdare, bildterapeut och ergoterapeut. Barnet har två egenvårdare och familjen har två familjearbetare. 

Barnet är på avdelningen under en kort krisperiod, en fem till sex veckors undersökningsperiod eller under en individuellt planerad vårdperiod. När barnet är på avdelningen ges sjukhusundervisning på grundskole- eller förskolenivå. Sjukhusundervisningens utrymmen finns i närheten av avdelningen. Vi förväntar oss att du som är barnets förälder eller vårdnadshavare deltar aktivt i vården av ditt barn. Besökstiderna överenskoms individuellt.

Barnet behöver en läkarremiss från till exempel hälsocentralen, skolhälsovården, socialförvaltningen, familjerådgivningen eller barnpsykiatriska polikliniken. 

Efter att vi har fått remissen kallas barnet och familjen till ett första besök och får bekanta sig med avdelningens personal, verksamhetssätt och vårdmöjligheter. I samband med det första besöket på avdelningen överenskoms om tidpunkt för eventuell inledning av vård. 

Avdelningen öppnar måndagar kl. 7 och stänger fredagar kl. 15. Under den tiden är avdelningen öppen dygnet runt. 

Kontaktuppgifter

Sandviksgatan 2 – 4, byggnad H, 8. vån, 65130 Vasa

Öppet mån kl. 7 – fre kl. 15

Telefon (I patientärenden rekommenderar vi alltid telefonkontakt)
Vårdare

Avdelningssekreterare

E-post för samarbetspartners är lastenpsyk.osasto(at)ovph.fi. Vänligen använd alltid skyddad e-post när du skickar personuppgifter. I ärenden som berör vården av dig eller din familjemedlem, rekommenderar vi att ta kontakt per telefon.