Till innehållet

Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och ungdomar, öppenvård

Vår poliklinik erbjuder undersökning och vård för 13-17-åriga ungdomar i samarbete med ungdomarnas familjer, i det skede då primärvårdens tjänster inte räcker till.

Inom Österbottens välfärdsområde fungerar två ungdomsstationer. Dessa är ungdomsstationen Klaara i Vasa och ungdomsstationen Fiilis i Jakobstad. De erbjuder preventiva tjänster och vård på primärnivå för 12 – 29-åringar med inriktning på mentalvårds-, rusmedels- och beroendeproblematik. Motsvarande tjänster erbjuds även av det Psykosociala centrum som fungerar i välfärdsområdets södra del.

På psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen kan du söka hjälp för känslomässiga och utvecklingsbetingade svårigheter. Vår målgrupp är barn och unga upp till 18 år samt föräldrar.

Ninni-stödgruppsverksamhet är riktad till 10-24 åringar som lever i en familj med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Målet med den vård som ges på barnpsykiatriska polikliniken är att trygga att barnet får …

Vi gör rättspsykiatriska undersökningar för barn och unga, som en del av brottsutredningen.