Till innehållet

Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och ungdomar, öppenvård

Vår poliklinik erbjuder undersökning och vård för 13-17-åriga ungdomar i samarbete med ungdomarnas familjer, i det skede då primärvårdens tjänster inte räcker till.

Inom Österbottens välfärdsområde fungerar två ungdomsstationer. Dessa är ungdomsstationen Klaara i Vasa och ungdomsstationen Fiilis i Jakobstad. De erbjuder preventiva tjänster och vård på primärnivå för 12 – 29-åringar med inriktning på mentalvårds-, rusmedels- och beroendeproblematik. Motsvarande tjänster erbjuds även av det Psykosociala centrum som fungerar i välfärdsområdets södra del.

I utmanande livssituationer erbjuder vi dig vägledning, rådgivning, bedömning av vård- och servicebehov och terapeutiskt stöd för dig och för dina familjemedlemmar som är bekymrade över ditt mående. Våra tjänster är avgiftsfria och du kan söka dig till våra tjänster utan remiss. Du kan uppsöka enheten under dess öppethållningstider eller kontakta via enhetens tidsbokning.

Målet med den vård som ges på barnpsykiatriska polikliniken är att trygga att barnet får …

På psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen kan du söka hjälp för känslomässiga och utvecklingsbetingade svårigheter. Vår målgrupp är barn och unga upp till 18 år samt föräldrar.