Till innehållet

Ninni-stödgrupperna ordnas en till två gånger per månad för barn och ungdomar. Under gruppträffarna går man igenom olika teman, såsom beroende, psykisk ohälsa, känslor, självförtroende, vardagen samt familjen och andra nätverk. I gruppen följer man tystnadsplikten.

Målsättningarna är att barn och unga skall få träffa andra i liknande situationer, byta erfarenheter, få ökad kunskap och förståelse om, samt insikt i familjemedlemmars beroendesjukdom och/eller psykisk ohälsa.

Önskar du, eller känner du någon som skulle må bra av att, delta i en Ninni-stödgrupp kan du eller hen med låg tröskel komma med genom att ta kontakt med gruppledaren på ditt område. Nedan hittar du mer information om stödgruppsverksamheten i ditt närområde.

Ninni grundgrupp i Jakobstad 2024

Är du mellan 16-20 år och lever i en familj med beroende och/eller psykiskohälsa? Då är du varmt välkommen till Ninnis samtalsgrupp!

Målet med träffarna är att få en insikt i förälderns eller anhörigas beroendesjukdom och psykiska ohälsa, samt träffa andra med liknande erfarenheter för att dela kunskap, stöd och förståelse. Vi äter mellanmål vid varje träff.

Vi träffas på onsdagar och vårens datum är 10.4, 24.4, 8.5, 22.5, 5.6 och 19.6. Vill du delta i gruppen, meddela på förhand till någon av ledarna.

Ledare för gruppen:
Johanna 040 805 1506
Virpi 040 539 1467

Plats: Psykosociala centret, Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad

Ninni-stödgruppsverksamhet 10-24 åringar:

Följ med mera information kommer 2024

Ninni-stödgruppsverksamhet 10-24 åringar:

Ninni-stödgrupp
Ninni-ledare: Cecilia Sundman, 040 178 0072  (cecilia.sundman@ovph.fi)  och Eva Asplund 040 501 5131 (eva.asplund@missbrukarvard.fi)

Plats: Klaara, Vasaesplanaden 17, 65100 Vasa 
Tid: Måndag 22.1, 19.2, 25.3, 29.4, 27.5 
kl. 16-17.30

Svenska grundgruppen
Ninni-ledare: Cecilia Viklund, 044 424 9218 (maria.viklund@ovph.fi) och Catie Sandberg 040 558 2809 (catie.sandberg@ovph.fi)

Plats: Klaara, Vasaesplanaden 17, 65100 Vasa 
Tid: Måndag 15.1, 29.1, 12.2, 4.3, 18.3, 8.4, 22.4, 6.5, 20.5 3.6
kl. 15.30-17

Ninni-stödgrupp Korsholm
Ninni-ledare: Eva Asplund, 040 501 5131  (eva@missbrukarvard.fi) och Hannah Skogström (hannah.skogstrom@korsholm.fi) 044 7277 391

Plats: Ungdomsgården Ziti, Marknadsvägen 1, Smedsby
Tid: kl. 15.15-16.45
Datum: Meddelas inom kort

För mer information – ansvarsperson:
Cecilia Sundman, cecilia.sundman@ovph.fi

Ninni-stödgruppsverksamhet 10-24 åringar:
Följ med, nya grupper startas 2024

Ninni-samtalsgrupp i Malax
Ninni-ledare: Lina Ulfsdotter och Annika Röjdahl
Kontakt: wa eller snap: Lina: 044 010 2179 / @ninni-lina Annika: 045 186 3909 @rojdahl

Plats: Halvvägshemmets källare
Tid: kl. 16-17.30
Datum: Meddelas inom kort

Ninni-samtalsgrupp i Närpes
Ninni-ledare: Anette Rönnlund-Nygård och Jenny Strandberg
Kontakt: För mer information kontakta Anette via Wa eller snap: 050 543 4893/ ninnianette

Plats: Café Alberts källare
Tid: kl. 15.30-17.00
Datum: Meddelas inom kort

För mer information – ansvarsperson:
Anna-Sara Sidbäck, anna-sara.sidback@ovph.fi

Viktiga länkar: