Till innehållet

Terapinavigatorn är ett lättanvänt digitalt verktyg som används för att:

  • Bedöma klientens vårdbehov.
  • Minskar tiden som går till vårdbedömning och mekaniska uppgifter i anslutning till den.
  • Identifierar klienter som kan hänvisas till psykosocial vård med låg tröskel (steg 1).
  • Identifiera klienter som behöver noggrannare vårdbedömning och/eller mera intensiv vård (steg 2-4).

Hur fungerar terapinavigatorn?

Terapinavigatorn hjälper den professionella med att enklare kunna hänvisa kunden till rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är frivilligt att fylla i den, men det påskyndar starten av vården. Terapinavigatorn hjälper dig att få en preliminär bedömning av dina symtom och det blir lättare att hitta rätt behandlingsform åt dig.

Att fylla i terapinavigatorn tar ca 30 min. Ta en lung stund för dig själv att fylla i terapinavigatorn. Frågorna kartlägger behoven relaterade till ditt måendet och din eventuella behandling. Efter att du har fyllt i enkäten får du en personlig kod. Kom ihåg att spara den, så att du tillsammans med personalen på mottagningen kan ta del av resultaten. Efter att du fyllt i terapinavigatorn, kontakta Psykosociala centret i ditt område.