Till innehållet

Behandlingen inleds med en bedömning av den övergripande situationen, varefter behandlingsprogrammet beslutas tillsammans med dig. I planeringen av behandlingen deltar förutom läkaren och din personliga vårdare även du och dina eventuella närstående, om du vill. Vid det första mötet för planeringen av behandlingen bestäms också behandlingens varaktighet och behandlingsformen.

Behandlingsformer

Behandlingsformen bestäms utgående från varje klients specifika vårdbehov. Behandlingen kan bestå av terapeutiska stödsamtal eller psykoterapi, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT) och läkemedelsbehandling. Vissa problemområden har sina egna arbetsgrupper, såsom ätstörningar, neuropsykiatriska problem eller emotionell instabilitet (DBT).

En remiss krävs för vård.

Kontaktinformation

Psykiatriska polikliniken 06 213 2272

Telefontid vardagar kl. 8-10 och 13-15.

Adress

Vasa Centralsjukhus, H-huset, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa

Relaterade tjänster