Till innehållet

På teamet arbetar sjukskötare, varav åtminstone en är anträffbar på vardagar under tjänstetid kl. 8.00-15.00.

För planerade besök behövs läkarremiss. På basen av remissen utvärderar vi vilken vårdmetod, som är ändamålsenlig för patienten.

Kontaktinformation

Sandviksgatan 2-4, H-huset 3. vån, 65100 Vasa
Poliklinikens öppettider vardagar kl 8-15.30
Telefonnummer
Telefontid vardagar kl 8-10 och 13-15

Psykiatrins jourhavande sjukskötare dygnet runt