Till innehållet

På teamet arbetar sjukskötare, varav åtminstone en är anträffbar på vardagar under tjänstetid kl. 8.00-15.00.

För planerade besök behövs läkarremiss. På basen av remissen utvärderar vi vilken vårdmetod, som är ändamålsenlig för patienten.

Kontaktinformation

Psykiatriska polikliniken 06 213 2272

Telefontid vardagar kl. 8-10 och 13-15.

Adress

Vasa Centralsjukhus, H-huset, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa