Till innehållet

En förutsättning för att inleda substitutionsvård är att en framgångsrik bedömningsperiod utförts inom den öppna vården samt att de kriterier som definieras i förordningen om avgiftning och substitutionsvård av opioidberoende personer med vissa läkemedel (33/2008) uppfylls. Målen med behandlingen av klienten är att förbättra den sociala situationen som helhet, anknyta till samhällets verksamhet (arbete, utbildning), minska spridningen av smittsamma sjukdomar och sluta använda droger. 

Klienten förbinder sig till reglerna för substitutionsvård genom att underteckna ett vårdavtal. 

Serviceställen

H-huset, sandviksgatan 2-4, 0 vån.

Riia 040 568 4331

Paula 040 169 9519

Jaana 040 193 9422

  • Psykosocialt stöd för klienter i subsitutionsvård på berondevårdskliniken. Skolgatan 25-27, tf 06 786 2606 kl. 08.00-11.00
  • Läkartjänster för klienter i substitutionsvård. Alholmsgatan 12, tf 06-7862606 kl. 08.00-11.00
  • Givandet av läkemedel åt klienter i substitutionsvård vid Jakobstads Hälsovårdcentralen. Kållbyvägen 7, Jakobstad. tf 06 786 1333 kl. 08.00-16.00

Malax hälsocenter, Stampvägen 2 66100 Malax

040 566 4859