Till innehållet

Beskrivning av servicen

Socialarbetaren gör en servicebedömning med målet att utreda om den vuxna är i behov av stöd och att hitta de rätta stödformerna. I bedömningen av servicebehov går socialarbetaren och den vuxna tillsammans igenom situationen och diskuterar eventuella problem och lösningar. 

På basen av utredningen kan socialarbetaren hänvisa till olika stödformer. Om behov finns, öppnas en klientrelation inom vuxensocialt arbete. Om inget stödbehov finns, konstateras detta och klientrelationen avslutas. 

Socialarbetaren ska bedöma servicebehovet inom tre månader från att man tagit kontakt i ärendet. 

Gör så här

Om du behöver stöd kan du kontakta vuxensocialarbetet per telefon eller fylla i blanketten ”kontakt och anmälan till socialvården”. Denna blankett kan också användas om du är orolig för en vuxen som är oförmögen att ta hand om sin omsorg, hälsa eller säkerhet. Om du har personens samtycke kan ni fylla i blanketten tillsammans. Blanketten kan fyllas i elektroniskt eller till pappers. 

En yrkesutövare eller myndighet kan på samma sätt tillsammans med den vuxna göra en kontakttagning. Om personen är uppenbart oförmögen att ta hand om sin omsorg, hälsa eller säkerhet är yrkesutövaren eller myndigheten skyldig att göra en anmälan. Om du är osäker på när du bör göra en anmälan kan du läsa våra anvisningar till yrkesverksamma och myndigheter eller kontakta socialarbetaren per telefon. 

När kan man behöva stöd 

Människor kan behöva stöd i olika utmanande livssituationer eller vid livskriser. Stödbehovet kan vara tillfälligt eller långvarigt. Vuxensocialt arbete kan stöda i frågor som exempelvis berör arbete, ekonomi, studier och livshantering. Det vuxensociala arbetet stöder också personer med funktionsnedsättningar samt personer som lider av psykiska problem eller missbruk. Inom vuxensocialt arbete kan den vuxna klienten få råd och handledning. 

Blanketter

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Korsholmsesplanaden 44, 4. våningen, PB 241, 65101 Vasa 

Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14.

Ledande socialarbetare tfn. 040 632 5125

Besöksadress: Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela  

Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14.

Ledande socialarbetare, tel. 045 132 1593 

Besöksadress: Centrumvägen 4, Smedsby 

Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Ledande socialarbetare, tfn 040 632 5125

Infoluckan är öppen ti och ons kl. 12-15 samt to kl. 9-12

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais 

Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14.

Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14.

Ledande socialarbetare, tel. 044 403 8581

Infoluckan är öppen dagligen kl. 9.00 – 12.00.

Besöksadress: Strengbergsgatan 1 i Jakobstad

Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax 

Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14.

Ledande socialarbetare, tel. 045 132 1593 

Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14.

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14.

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad 

Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14

Ledande socialarbetare, tel. 045 132 1593 

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö 

Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14.

Ledande socialarbetare, tel. 045 132 1593